Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Riskbedömningar - fall, nutrition, trycksår och munhälsa

Kommunen erbjuder en individuell riskbedömning för att se om det finns fallrisk, om du riskerar att få i dig för lite näring, få trycksår eller har försämrad munhälsa. Riskbedömning är alltid individuell och personalen gör den tillsammans med dig. 

Om det i bedömningen visar sig att det finns risker kommer du och personalen tillsammans överens om åtgärder för att ta bort eller minska riskerna. Både riskbedömningen och överenskomna åtgärder dokumenteras i din patientjournal så att personalen vet hur just du vill ha det.

Exempel på åtgärder

Fallrisk

Anpassa boendemiljön - belysning, mattor, trösklar med mer, se över läkemedel, ordna hjälpmedel, förbättra balansen mellan vila och aktivitet, balansträning.

Dåligt näringsintag

Anpassa måltidsmiljö, ordna hjälpmedel, se över läkemedel, förbättra munhälsa, logoped insatser (vid stroke), näringstillskott.

Risk för trycksår

Anpassa madrass i säng, dagliga inspektioner av huden, tryckavlastning, lägesförändringar.

Försämrad munhälsa

Se över läkemedel, besök och råd av tandhygienist, eventuellt tandläkarbesök, anpassade hjälpmedel för munhygien.

Senior alert - ett verktyg för arbetet

Senior alert är ett stöd för det metodiska arbetet med att förebygga risker. Det är även ett nationellt kvalitetsregister. Alla som erbjuds riskbedömning tillfrågas också om uppgifterna får registreras i kvalitetsregistret. Vill man inte det får man ändå de insatser man behöver.