Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

God vård vid demenssjukdom

Den nationella satsningen för äldre anger att vi ska använda oss av kvalitetsregister för att säkerställa god vård vid demenssjukdom. En riskbedömning görs och utifrån de risker som identifieras görs en plan för åtgärder som ska hjälpa den enskilde.

Registren som är aktuella är svenska BPSD registret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (för kommunerna) och SveDem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (för primärvården).

Det finns nationella demensriktlinjer som ska vara kända och efterlevas. Det är Socialstyrelsen som ger ut riktlinjerna. I riktlinjerna poängteras vad som är verkningsfullt att göra, för att personer med demens ska få rätt behandling, stöd och insatser. Uppsala län finns sedan flera år ett nätverk med chefer som samlas för att diskutera riktlinjerna och utbyta erfarenheter. Lokalt i Tierp har riktlinjerna studerats när demenscentrum på Wesslandia utvecklades samt i det lokala arbetet med ledningskraft.

Tierp

Multiprofessionellt teamarbete lyfts i riktlinjerna. Detta har varit ett viktigt område vid utvecklingen av demenscentrum på Wesslandia.

Demenssköterskan på vårdcentralen samarbetar med kommunens anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demens med syfte att tidigt erbjuda utredning för att fastställa eventuell demensdiagnos, erbjuda råd och stöd, göra uppföljningar av insatt läkemedelsbehandling samt erbjuda meningsfulla aktiviteter.

Utbildning om BPSD - beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, hölls i april 2013 för personal på särskilda boenden. Genom att använda sig av de nya kunskaperna kunde personer med BPSD erbjudas anpassade insatser som bland annat resulterade i god sömn hela nätter och utan sömntabletter. Det finns fler exempel på att utbildningen gjort skillnad för äldre som får insatser av kommunen.