Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Riskbedömningar - fall, nutrition, trycksår och munhälsa

Riskbedömning är alltid en individuell bedömning. Sedan behöver personalen tillsammans med den enskilde bestämma viktiga åtgärder för att ta bort risker eller undvika dem. Detta dokumenteras i den äldres journal så att personalen vet hur de ska ge rätt vård och omsorg i det enskilda fallet.

När den äldre får alla riskbedömningarna, finns möjlighet att få en bättre helhetsbild. Vi kan se att många faktorer har med varandra att göra. Det kan leda till en bättre planering för den äldre.

Den nationella satsningen för äldre anger att alla personer på särskilt boende ska erbjudas riskbedömning och registrering i Senior Alert.

Senior Alert är ett stöd för det metodiska arbetet med att förebygga risker. Alla äldre som erbjuds riskbedömning tillfrågas också om uppgifterna får registreras i kvalitetsregistret. Vill man inte det får man ändå de insatser man behöver.

Både kommunen och geriatriken erbjuder de äldre dessa riskbedömningar.

Exempel på åtgärder

Fallrisk

Anpassa boendemiljön - belysning, mattor, trösklar med mer, se över läkemedel, ordna hjälpmedel, förbättra balansen mellan vila och aktivitet, balansträning.

Dåligt näringsintag

Anpassa måltidsmiljö, ordna hjälpmedel, se över läkemedel, förbättra munhälsa, logoped insatser (vid stroke), näringstillskott.

Risk för trycksår

Anpassa madrass i säng, dagliga inspektioner av huden, tryckavlastning, lägesförändringar.

Försämrad munhälsa

Se över läkemedel, besök och råd av tandhygienist, ev. tandläkarbesök, anpassade hjälpmedel för munhygien.