Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Säker läkemedelsanvändning

Äldre är mer känsliga för vissa läkemedel. Det har också betydelse hur många läkemedel den äldre får ordinerat. Det finns olämpliga kombinationer som behöver undvikas.

Många äldre hamnar tyvärr på sjukhus på grund av att de får olämpliga läkemedel.

I Uppsala län finns en läkemedelskommitté som arbetar fram rekommendationer för läkemedel och äldre. Apotekare antsälls för att samarbeta med läkare vid så kallade läkemedelsgenomgångar för äldre.

I äldresatsningen har vi krav på oss att vi ska minska användningen av

  • olämpliga läkemedel för personer 75 år och äldre
  • antipsykotiska läkemedel för personer 65 år och äldre
  • antiinflammatoriska läkemedel för personer 75 år och äldre

Det är viktigt att veta att det ibland kan vara svårt att minska totala mängden läkemedel. En äldre som t e x får ett antiinflammatoriskt läkemedel mot smärta, kan behöva få ett annat läkemedel mot smärta insatt i stället. Det viktiga här är att det är rätt typ av läkemedel den äldre får.

Tierp

På vårdcentralen finns under hösten 2013 en apotekare. Personal på vårdcentralen identifierar äldre patienter som behöver få översyn av sina läkemedel.

Läkemedelsgenomgångar utförs på särskilda boenden. Det finns redan bestämmelser i länet om att läkemedelsgenomgång ska ske minst en gång om året.

Det särskilda boendet Wesslandia, har deltagit i ett forskningsprojekt som handlar om en utveckling av ett bedömningsformulär som behöver fyllas i före en läkemedelsgenomgång. Det innehåller sedan viktig information till läkare och apotekare som ska gå igenom läkemedelslistan och föreslå förändringar. Formuläret heter Phase Doxy och ska introduceras i hela Uppsala län.