Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Varje kommun som har hälso- och sjukvård måste enligt lag ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har i uppdrag att säkerställa att kommunens hälso- och sjukvård har god kvalitet och att vården är säker.

Ansvaret gäller kommunens särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvården. MAS har även ansvar för att den rehabilitering kommunen ger sker på ett säkert sätt.

MAS samverkar bland annat med verksamhetschefer, enhetschefer, legitimerad personal och omvårdnadspersonal i frågor som rör hälso- och sjukvård.