Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Psykisk hälsa

Socialdepartementet och Sveriges kommuner och region (SKR) upprättar årliga överenskommelser om riktade insatser inom området psykisk hälsa.

I Uppsala län samverkar kommunerna och Region Uppsala för att utveckla arbetet för personer med psykisk ohälsa. Ett nätverk samlas för att diskutera hur vi bäst organiserar alla delar inom satsningen. Nätverket samarbetar med brukar­organisationerna.

Under 2018 har länet genomfört en fördjupad analys och följt upp och reviderat länsgemensam handlingsplan Psykiska hälsa.

Länsgemensam analys och planerade aktiviteter återfinns i dokumentet Psykisk hälsa 2019 - Länsgemensam handlingsplan.

Tierps kommun har även följt upp lokal handlingsplan på området. Lokala aktiviteter för 2019 återfinns i Tierps närvårdsplan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Psykisk hälsa - Länsgemensam handlingsplan 2019.pdf Pdf, 813 kB. 813 kB 2022-06-01 14.04