Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samverkan mellan kommun och region

Kommunen och Region Uppsala samverkar på flera olika sätt för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjlig. En del av samverkan bedrivs inom området Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg (HSVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och kallas närvård. Med närvård menas att kommunen och regionen samverkar för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande.  Samverkan hålls ihop av en närvårdsstrateg.
Inom Region Uppsala finns Närvårdsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. placerad på Tierps vårdcentrum, vilken inte ska sammanblandas med den samverkan som kallas närvård.

Närvård innebär att koppla ihop vissa av kommunens och regionens verksamheter för att ge en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg än om den hade givits var och en för sig.

Inom närvårdsarbetet har dessa målgrupper identifierats ha ett särskilt behov av samverkan. De prioriterade grupperna är:

  • barn och unga
  • äldre med komplex sjukdomsbild
  • kroniskt sjuka
  • personer med psykisk ohälsa