Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samverkan kommun och region, närvård

Kommunen och landstinget (Region Uppsala) samverkar på flera olika sätt för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt. En del av samverkan bedrivs i så kallad närvård. Med närvård menas att kommunen och regionen samarbetar för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. 

Närvård innebär att koppla ihop vissa av kommunens och regionens verksamheter för att ge en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg än om den hade givits var och en för sig.

Inom närvårdsarbetet har några målgrupper identifierats där det finns ett särskilt behov av samverkan under perioden 2018-2020. De prioriterade grupperna är:

  • barn och unga
  • äldre med komplex sjukdomsbild
  • kroniskt sjuka
  • personer med psykisk ohälsa.