Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samverkan mellan kommun och region

Kommunen och Region Uppsala samverkar på flera olika sätt för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjlig. En del av samverkan bedrivs inom området Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg (HSVO). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommunen och regionen samverkar för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Samverkan hålls ihop av en närvårdsstrateg som är samfinansierad av Region Uppsala och Tierps kommun. Denna samverkan ska ge en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg än om den hade bedrivits av var och en för sig.

Följande målgrupper har identifierats med ett särskilt behov av samverkan:

  • barn och unga
  • äldre med komplex sjukdomsbild
  • kroniskt sjuka
  • personer med psykisk ohälsa
  • palliativ vård

Det finns gemensamma överenskommelser, rutiner och riktlinjer så kallade ViS-dokument (Vård i samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) som berör länets kommuner och Region Uppsala.
De lokala dokumenten rör särskilt Tierps kommuns samverkan med Region Uppsala bland annat via Barnhälsoteam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Stöd till föräldrar med kognitiv svikt (SUF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Läs mer om lokalt fastställda dokument för Vård i samverkan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.