Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Flyktingmottagning - vem ansvarar för vad?

Flyktingar som kommer till Sverige söker asyl (skydd) hos Migrations­verket. Där utreds varje ansökan individuellt, och under tiden ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person fått uppehålls­tillstånd är det dags att vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har helhetsansvaret för etableringen i det svenska samhället, men även kommunen har ett viktigt ansvar.

Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen

Tierps kommun samarbetar med Länsstyrelsen, länets kommuner och berörda myndigheter kring arbetet med flyktingar.

Kommunerna i Sverige ansvarar för

 • nyanlända och av Migrationsverket anvisade ensamkommande barn
 • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
 • praktisk hjälp i samband med bosättning
 • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
 • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
 • förskola, skola och fritidshem
 • socialt stöd och service

Migrationsverket ansvarar för

 • handläggning av asylansökningar
 • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl

Arbetsförmedlingen ansvarar för

 • samordna de insatser till vuxna för att de ska kunna etablera sig i landet
 • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände

Regionen ansvarar för

 • att erbjuda hälsoundersökning till asylsökande
 • akut hälso- och sjukvård till vuxna asylsökande
 • hälso- och sjukvård inklusive tandvård till asylsökande barn

Överförmyndarnämnden ansvarar för

 • god man till ensamkommande barn

Länsstyrelsen ansvarar för

 • att samverkan mellan de olika parterna sker


Besöksadress: Torggatan 4, Tierp