Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierps kommuns hjälp till flyktingar

Vi ansvarar för ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd, praktisk hjälp i samband med bosättning, undervisning i svenska för invandrare samt samhälls­orientering och utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning.

Vi ansvarar även för förskola, skola och fritidshem samt socialt stöd och service till alla som vistas inom kommunen.

Förskola och skola

Enligt skollagen har alla barn och ungdomar rätt att gå i förskolan eller grundskolan/gymnasiet. I vårt uppdrag ingår att ta emot alla barn som finns hos oss, på lika villkor, oavsett förutsättningar eller ursprung.

De extra kostnader som uppstår då vi tar emot asylsökande barn återbetalas till kommunen från Migrationsverket. Barn och ungdomar som bor i en annan kommun men väljer att gå i Tierps kommuns verksamheter får med sig en motsvarande peng från sin hemkommun.

Boende för ensamkommande barn

Tierps kommun har sedan 2007 tagit emot ensamkommande barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare. Det är Migrationsverket som anvisar barn till oss utifrån ett framräknat kommuntal. Tierps kommun har valt att teckna avtal med Migrationsverket kring detta för på så sätt få möjlighet att styra mottagandet på bästa sätt.

Kommunens nu gällande avtal med Migrationsverket omfattar 90 platser för asylsökande och 12 platser för unga beviljade uppehållstillstånd. Avtalet innebär också att kommunen får ersättning av Migrationsverket för den verksamhet som bedrivs.

Många av de ensamkommande barn som söker sig till Sverige är ungdomar i åldern 14-17 år men även yngre barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Små barn placeras i familjehem medan asylsökande barn i åldern 16-17 år ofta placeras på hem för vård eller boende, HVB. Det är socialtjänsten IFO Barn och ungdom som utreder den unges behov av stöd och hjälp från kommunen.

Hem för vård eller boende - HVB Bergis

HVB Bergis är kommunens HVB-hem för ensamkommande ungdomar från olika länder. Bergis arbetar för att ge den unge:

  • Trygghet och nätverk som kompletterar familjen
  • Självkänsla och självförtroende
  • Förutsättningar för självständighet och ansvarstagande
  • Kunskap och kontakter för att lyckas med integrationen

Asylsökande ungdomar i åldern 16-17 år som placeras på en asylplats, har tillsyn dygnet runt. I de fall Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd flyttar barnet till en PUT-plats (Permanent uppehållstillstånd) och får större ansvar för utbildning/arbete, ekonomi, språkutveckling och praktiska hushållssysslor. Även på PUT-plats finns personal dygnet runt.

När den unge fyllt 18 år och är redo fattas sedan tillsammans med Individ- och familjeomsorg beslut om vidareflytt till eget boende, utslussboende, i kommunen.

IFO-huset
Besöksadress: Torggatan 4, Tierp