Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierps kommuns hjälp till flyktingar

Vi ansvarar för mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd, praktisk hjälp i samband med bosättning, undervisning i svenska för invandrare samt samhälls­orientering och utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning.

Vi ansvarar även för förskola, skola och fritidshem samt socialt stöd och service till alla som vistas inom kommunen.

Förskola och skola

Enligt skollagen har alla barn och ungdomar rätt att gå i förskolan eller grundskolan/gymnasiet. I vårt uppdrag ingår att ta emot alla barn som finns hos oss, på lika villkor, oavsett förutsättningar eller ursprung.

De extra kostnader som uppstår då vi tar emot asylsökande barn återbetalas till kommunen från Migrationsverket. Barn och ungdomar som bor i en annan kommun men väljer att gå i Tierps kommuns verksamheter får med sig en motsvarande peng från sin hemkommun.

 


Besöksadress: Torggatan 4, Tierp