Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Beroendemottagning Gula Villan

Gula Villan är en öppenvårdsmottagning för ungdomar (13-21 år) och vuxna. Vi kan hjälpa och stötta om du eller någon i din närhet har problem med alkohol, narkotika och/eller spel om pengar.

Känner du oro för ditt användande av alkohol/droger/spel?
Gula Villans beroendeterapeuter erbjuder upp till fem råd- och stödsamtal. I vår råd-och stödverksamhet ingår även kartläggning och stöd till utökade insatser. Du kan ringa för att boka besök eller få råd via telefon.

Om du vill ha fler samtal kan du få hjälp att ansöka om ett biståndsbeslut via socialtjänsten. All kontakt är kostnadsfri.

Anhörigträffar 2024

Har du någon anhörig eller vän som lider av missbruk/beroende av alkohol, droger eller spel? Känner du behov av råd och stöd eller vill träffa andra med liknande erfarenheter? Då är du välkommen att delta i anhörigträffar på Gula Villan!

Beroendeenheten planerar för anhörigdagar under 2024. För information om anhörigdagen som arrangerades i februari, klicka på länken och scrolla ner till Anhörig med beroende nedan för mer information.

Stöd till anhöriga och närstående

Samverkan med beroendemedicinska mottagningen i Uppsala

Vi är en integrerad mottagning där vi samlokaliserar och samverkar med beroendemedicinska mottagningen i Uppsala.

Kontaktinformation:
Telefon: 018-611 21 00

Beroendemedicinska mottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation Gula villan:

Besöksadress: Grevegatan 17, Tierp
Telefon växel: 0293-21 80 16
E-post: gulavillan@tierp.se

Beroendeenhetens mottagning för orosanmälan och ansökan

Telefontid:

  • måndag - torsdag 09:00 - 11:30 och 12:30 - 16:00
  • fredag 09:00 -11:30 och 12:30 - 15:00
  • dag före trettondagen, långfredagen, första maj, Kristi himmelfärdsdag samt Alla helgons dag stänger mottagningen kl. 12:00.  

Övrig tid, Socialjouren 018-15 00 00.

Vid akuta situationer där det är fara för liv och hälsa ring 112.

Besöksadress:

Torggatan 4, Tierp
Öppettider: Måndag-fredag kl. 09:00 - 11:30 och 12:30 - 15:00. 

Telefon (växel): 0293-21 80 00
Öppettider: Måndag-fredag kl. 09:00 - 16:00.

Utrednings- och screeningsmetoder

ADDIS och ADDIS-ung

ADDIS är en bedömningsmetod som används för att diagnostisera riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol och andra droger. ADDIS är en svensk översättning av det amerikanska instrumentet SUDDS. ADDIS har använts i Sverige sedan 1987 och sedan 2000 finns även ADDIS-ung för ungdomar upp till 20 år.

Behandlingsmetoder

Motivationsgrupp

Som en förberedelse inför behandling så har vi en motivationsgrupp. Syftet är öka kunskap och insikt om beroendet samt arbeta med motivation till förändring.

Tolvstegsbehandling

Tolvstegsbehandling är en strukturerad behandlingsmetod som hjälper klienten att arbeta med att få insikt i sin beroendeproblematik och om möjligheter till förändring, genom att ta emot stöd, inventera egna hinder och bearbeta dessa. Den inkluderar också bearbetning av skam- och skuldproblematik som hindrar tillfrisknande.

Behandlingen bedrivs i grupp och den vänder sig till personer med beroende av alkohol/droger/spel. Gula Villan använder sig utav manualstyrd 12-stegsbehandling.

CRA & A-CRA (Community Reinforcement Approach & Adolescent community Reinforcement Approach)

Community Reinforcement Approach (CRA) är en manualbaserad metod för skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

A-CRA är ungdomsversionen av CRA och i den involveras vårdnadshavaren i behandlingen. Målgruppen för A-CRA är 13-24 år.

RePulse

RePULSE är en strukturerad individuell behandling som syftar till att ge stöd och verktyg att hantera bristande impulskontroll, alternativt alltför hög grad av kontroll, och utveckla sociala färdigheter.
Metoden berör tre huvudsakliga områden:

  1. mognadsutveckling (för att förstå varför man bör agera på ett bra sätt)
  2. känslokunskap (för att förstå och hantera sina egna känslor och öka den empatiska förmågan)
  3. social färdighetsträning (för att kunna samspela och kommunicera med andra på ett bra sätt).

Vägen till spelfrihet (Liria Ortiz)

Syftet med behandlingsmanualen "Till Spelfrihet" är att stärka individens förmåga att avstå från att spela om pengar samt utveckla sitt beteende till ett mer hälsosamt leverne utan att behöva tänka på att återgå till spelande. Manualen fokuserar på tekniker som kognitiv omstrukturering, exponering med responsprevention och social färdighetsträning. Behandlingsmanualen avslutas med återfallsprevention för att öka chansen till ett spelfritt liv.