Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL

Om du på grund av ålder, sjukdom och/eller funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du ansöka om insatser. Ansökan gör du hos en biståndshandläggare. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen kan avse

  • Hemtjänst
  • Dagverksamhet
  • Boende
  • Trygghetslarm
  • Korttidsvistelse/växelvård/avlastning
  • Boendestöd
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Ledsagning
  • Kontakta Medborgarservice som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren utreder och beslutar om insats

När biståndshandläggaren tagit emot din ansökan påbörjas en utredning. Det betyder att handläggaren kontaktar dig för att få mer information om vad du behöver stöd med och varför. Om du samtycker kan handläggaren även hämta in information om dig från andra. Det kan till exempel vara från din läkare. Biståndshandläggaren gör sedan en samlad bedömning vilket stöd du har rätt till utifrån gällande lagstiftning.

Utredningen avslutas med ett beslut. Av beslutet framgår om du har fått det du ansökte om. Om du delvis eller helt fått avslag på din ansökan, det vill säga att du inte har fått det du ansökt om, kan du överklaga beslutet.

Läs mer om att överklaga beslut.