Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL

Om du på grund av ålder och/eller funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du vända dig till en bistånds­handläggare med en ansökan.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen avser

 • Hemtjänst
 • Dagverksamhet
 • Boende
 • Trygghetslarm
 • Korttidsvistelse/växelvård/avlastning
 • Boendestöd
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice

Ansökan om hemtjänst, kontakta Medborgarservice

 • Kontakta Medborgarservice för att ansöka om hemtjänst, kontakta Medborgarservice som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare.
 • Vi kontaktar dig inom en arbetsdag efter mottagandet av biståndsbeslut, för att boka in ett möte med dig eller närstående för planering av genomförandet av beviljade insatser.
 • Du får muntlig och skriftlig information om hemtjänsten. Det är viktigt för oss, att du känner förtroende för personalens kompetens och bemötande samt att du får sakkunnig och korrekt information, både muntligt och skriftligt, om vård och omsorgsinsatserna.
 • En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig eller dina närstående inom två veckor efter mottagandet av biståndsbeslutet. Genomförandeplanen följer vi upp tillsammans med dig minst en gång per år eller vid behov.
 • Du får skriftligt en namngiven kontaktman samt en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Sjuksköterskan har ansvaret för de medicinska insatserna. Arbetsterapeut och sjukgymnast har ansvaret för rehabiliterande insatser. Din kontaktman är den person, som kommer att ha nära kontakt med dig i din vardag och ha kunskap om dig och din situation.

Måste jag välja utförare för hemtjänst?

Du behöver inte välja utförare. Om man inte väljer utförare kommer kommunen att följa en turvalslista där alla utförare är med. Det kan innebära att man kan få kommunens egen regi eller privat företag som utför de beviljade insatserna.