Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Äldreboende, särskilt boende

Äldreboende är ett eget boende i lägenhet med nära tillgång till personal dygnet runt och med gemensamma utrymmen för måltider, fritidsaktiviteter och kommunal service.

Äldreboenden

För att flytta till ett särskilt boende behöver du ett beslut enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om särskilt boende hos kommunens biståndshandläggare.

För samtliga särskilda boenden för äldre gäller att boendet och omvårdnaden är utformad så att den enskildes kapacitet och resurser tillvaratas och utvecklas. Den enskilde ska få hjälp att träna för att bibehålla sina funktioner.

Äldre vars behov av vård och omsorg endast kan tryggas i äldreboende med dygnetruntomsorg ska få flytta till sådant boende.