Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hällbacka

Hällbacka är ett särskilt boende beläget i Söderfors. Byggnaden är i två plan och det finns 28 lägenheter uppdelade på två boendeenheter.

Kunderna erbjuds en individanpassad vård och omsorg. Varje kund har en utsedd kontaktman och individuella planer. Genomförandeplan, omvårdnadsplan och rehabiliteringsplan upprättas och följs upp minst en gång per år eller vid behov. Sociala aktiviteter i grupp och enskilt genomförs. Anhörigmöten hålls en gång per år.

Antal lägenheter: 28
Inriktning: Somatisk
Resurser: Personalgruppen består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt en enhetschef. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Hällbacka
Adress: Skolgatan 9, 815 76 Söderfors
Telefon: 0293-21 97 40