Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vendelgården

Består av Vendelgårdens vård- och omsorgsboende 30 platser och Vendelgårdens korttidsenhet 14 platser. Vendelgårdens korttidsplatser för vuxna Öppnas i nytt fönster.

Vendelgården

Brukarna erbjuds en individanpassad vård och omsorg. Varje brukare har en utsedd kontaktman och individuella planer. Genomförandeplan, omvårdnadsplan och rehabiliteringsplan upprättas och följs upp minst en gång per år eller vid behov. Sociala aktiviteter i grupp och enskilt genomförs. Anhörigmöten hålls en gång per år.

Antal lägenheter: 30 platser på vård- och omsorgsboende och 14 korttidsplatser
Inriktning: Somatisk
Resurser: Personalgruppen består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt en enhetschef. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vendelgårdens vård och omsorgsboende
Adress: Libbarbovägen 3, 748 40 Örbyhus
Administratör: 0293-21 95 82
Avdelning Borggården: 0293-21 95 92
Avdelning Smultrongärdet: 0293-21 95 91
Avdelning Linlandet: 0293-21 95 90

Enhetschef: 0293-219584

Vendelgårdens korttidsenhet
Adress: Libbarbovägen 3, 748 40 Örbyhus
Administratör: 0293-21 90 55
Avdelning nedre plan: 0293-21 90 60
Avdelning övre plan: 0293-21 90 62

Enhetschef: 0293-21 90 63

Vendelgårdens korttidsplatser för vuxna Öppnas i nytt fönster.