Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Korttidsplatser för vuxna

Danielsgården i Tierp är en korttidsenhet med rehabiliterande inriktning. Vi arbetar med vardagsrehabilitering vilket innebär att det du idag klarar ska du få fortsätta att göra och att vi stödjer dig i att klara dig så självständigt som möjligt.

Danielsgården, Tierp

Danielsgården har tre avdelningar

Slussen

Korttidsavdelning med 18 platser. Korttidsplats innebär att man vistas på Danielsgården under en begränsad tid, t ex efter en sjukhusvistelse eller under en pågående utredning enligt socialtjänstlagen.

Tämnaren och Siggbo

Avlastnings- och växelvårdsavdelningar med 10 platser på Tämnaren och 5 platser på Siggbo. En avlastningsplats kan beviljas när en anhörig som vårdar en person i hemmet är i behov av tillfällig avlastning.

Ansöka om plats

Du ansöker via Medborgarservice om korttidsplats eller växelvård. Tillsammans med dig och din kontaktman planerar vi vilket stöd du behöver. Tidpunkten för avlastning eller växelvård planeras tillsammans med samordnaren på Danielsgården.