Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Parkeringstillstånd

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder eller en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon, inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt.

  • Ett medicinskt utlåtande ska ske med personlig kontakt med en läkare.
  • Intyg för psykisk funktionsnedsättning ska utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Två typer av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för förare

Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.

Parkeringstillstånd för passagerare

Du som är passagerare kan få parkeringstillstånd om du har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under tiden föraren parkerar bilen.

Ansök eller förläng om parkeringstillstånd

Till din ansökan ska du bifoga ett aktuellt läkarutlåtande. Blir din ansökan godkänd kommer vi att be dig inkomma till kommunhuset med ett nytaget passfoto. Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka i den kommunen.

Giltighetstiden för tillståndet kan vara max fem år beroende på handläggarens beslut.

Handläggningstiden är upp till två veckor.

Under semestertider kan handläggningstiden vara upp till två månader.

Ansök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlänga parkeringstillstånd

Om du önskar att förlänga ditt parkeringstillstånd behöver du lämna in en ny ansökan och ett läkarutlåtande minst 1 månad innan utgångsdatumet på tillståndet.

  • Ditt tillstånd är personligt och får inte lånas ut.
  • Om du har ett förartillstånd får du inte använda det som ett passagerartillstånd.
  • Om du har ett passagerartillstånd får det bara användas när du följer med som passagerare och behöver förarens hjälp för att förflytta dig utanför bilen.
  • När du använder ditt tillstånd ska det placeras synligt i framrutan med framsidan uppåt.

Ditt tillstånd är en värdehandling. Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du göra en polisanmälan. Skicka en kopia av polisanmälan till oss så spärrar vid tillståndet och utfärdar ett nytt.

Om ditt tillstånd blir ogiltigt ska du lämna tillbaka det till kommunen. Om en person med parkeringstillstånd avlider ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen.