Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningar ska bidra till att personer med bestående funktionsnedsättningar ska få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassning från kommunen. Du kan få bidrag till nödvändiga åtgärder för anpassning av fasta funktioner i bostaden och närmiljön. Det finns flera förutsättningar som behöver uppfyllas för att du ska kunna få bidrag. Du kan till exempel inte få bidrag för åtgärder som behövs på grund av eftersatt underhåll eller byggnadstekniska brister.

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att du har ett behov av anpassningen. Arbetsterapeuten kan också hjälpa dig att ta reda på om dina problem går att lösa med hjälpmedel.

Några exempel på vad du kan söka bidrag för är att kunna:

  • förflytta dig ut och in ur bostaden, till exempel ramp, hiss eller automatisk dörröppnare.
  • förflytta dig inne i bostaden, till exempel ta bort trösklar eller bredda dörröppningar.
  • laga mat och äta, till exempel höj- och sänkbara bänkar eller värmevakt till spisen.
  • sköta personlig hygien, till exempel att ordna en duschplats istället för ett badkar.

Du kan ansöka om bidrag till din permanenta bostad, men inte till fritidshuset. Om du inte äger din bostad måste fastighetsägaren ge sitt medgivande till att du gör anpassningar av bostaden. Om det finns fler ägare till fastigheten, bostadsrätten eller om du inte står ensam på hyreskontraktet behöver även de ge sitt medgivande till de sökta anpassningarna.

Om du fått bostadsanpassningsbidrag kan du också söka bidrag för att reparera anordningar eller inredningar av tekniskt slag, till exempel hiss eller automatisk dörröppnare.

Om du flyttar är det viktigt att du väljer din bostad med omsorg. Möjligheten att få bidrag är begränsad. Tanken är att du som enskild själv ska välja en bostad som är lämplig utifrån din funktionsnedsättning och som inte kräver omfattande anpassning.

Kommunen beslutar om bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassnings­bidrag (2018:222), Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag (BFS 2018:12) och utvecklad praxis. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.