Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att underlätta det dagliga livet, när du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv.

Genom hemtjänsten kan du få hjälp med serviceinsatser. Till exempel hjälp med städ, tvätt, inköp av dagligvaror, post, bank, apoteksärenden, matdistribution, aktiviteter, promenader och social samvaro.

Du kan också få hjälp med omvårdnadsinsatser. Till exempel hjälp med hygien, på- och avklädning samt dusch.

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

Avgifter för hemtjänst

I avgifter för vård och omsorg kan du läsa mer om avgift för hemtjänst.

Ansöka om hemtjänst

  • Kontakta Medborgarservice för att ansöka om hemtjänst. Medborgarservice hjälper dig vidare till en biståndshandläggare.

Om du beviljats hemtjänst

  • Vi kontaktar dig inom en arbetsdag efter mottagandet av biståndsbeslut, för att boka in ett möte med dig för planering av genomförandet av beviljade insatser.
  • Du får muntlig och skriftlig information om hemtjänsten. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för personalens kompetens och bemötande. Du ska även få korrekt information, både muntligt och skriftligt om vård och omsorgsinsatserna.
  • En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och/eller dina närstående inom tre veckor efter att vi tagit emot beslutet från biståndshandläggaren. Genomförandeplanen följer vi upp tillsammans med dig vid behov eller minst var sjätte månad.
  • Du får skriftligt en namngiven kontaktman samt en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Sjuksköterskan har ansvaret för de medicinska insatserna. Arbetsterapeut och fysioterapeut har ansvaret för rehabiliterande insatser. Din kontaktman är den person som kommer att ha nära kontakt med dig i din vardag och ha kunskap om dig och din situation.

För dig som har mattjänst beviljad erbjuder vi leverans av kyld mat.

Om ditt behov är akut erbjuds du hemtjänst omgående.

Hemtjänsten är indelad i geografiska områden

Område

Orter

Telefon (kontor)

Telefon (enhetschef)

Kvällar/helger

Norra

Skärplinge, Hållnäs, Karlholm

0293-21 94 41

0293-21 85 52

0293-21 94 41

Västra 1

Tierp nord/nordost om Gävlevägen, Björken, Tolfta, Strömsberg

0293-21 85 32

0293-21 86 95

0293-21 85 97

Västra 2

Tierp syd/sydväst om Gävlevägen, Kyrkbyn, Månkarbo

0293-21 81 14

0293-21 86 85

0293-21 85 00

Östra

Örbyhus, Tobo, Vendel

0293-21 95 80

0293-21 85 98

0293-21 95 80

Söderfors

Söderfors, Mehedeby

0293-21 97 40

0293-21 86 85

0293-21 85 11