Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att underlätta det dagliga livet, när du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv.

Omvårdnadsinsatser

Du kan också få hjälp med omvårdnadsinsatser.

Exempelvis:

 • hygien
 • på- och avklädning
 • dusch

Serviceinsatser

Genom hemtjänsten kan du få hjälp med serviceinsatser.

Exempelvis:

 • städ
 • tvätt
 • inköp av dagligvaror
 • leverans av matlådor (matdistribution)
 • post-, bank-, apoteksärenden,
 • aktiviteter, promenader och social samvaro

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

Du väljer utförare av serviceinsatser

I Tierps kommun tillämpas Lagen om valfrihet. Detta innebär att du själv har rätt att välja vem av kommunens godkända utförare som ska utföra vissa av dina serviceinsatser. Du har även rätt att byta utförare.

Avgifter för hemtjänst

I avgifter för vård och omsorg kan du läsa mer om avgift för hemtjänst.

Ansöka om hemtjänst

Kontakta Medborgarservice för att ansöka om hemtjänst. Medborgarservice hjälper dig vidare till en biståndshandläggare.

 • Vi kontaktar dig inom en arbetsdag efter mottagandet av biståndsbeslut, för att boka in ett möte med dig för planering av genomförandet av beviljade insatser.
 • Du får muntlig och skriftlig information om hemtjänsten. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för personalens kompetens och bemötande. Du ska även få korrekt information, både muntligt och skriftligt om vård och omsorgsinsatserna.
 • En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och/eller dina närstående inom tre veckor efter att vi tagit emot beslutet från biståndshandläggaren. Genomförandeplanen följer vi upp tillsammans med dig vid behov eller minst var sjätte månad.
 • Du får en fast omsorgskontakt samt en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Sjuksköterskan har ansvaret för de medicinska insatserna. Arbetsterapeut och fysioterapeut har ansvaret för rehabiliterande insatser. Din fasta omsorgskontakt är den person som kommer att ha nära kontakt med dig i din vardag och ha kunskap om dig och din situation.

För dig som har matdistribution beviljad erbjuder vi leverans av kyld mat.

Om ditt behov är akut erbjuds du hemtjänst omgående.

Hemtjänsten är indelad i geografiska områden
OmrådeOrterTelefon (kontor)Telefon (enhetschef)Kvällar/helger

Norra

Skärplinge, Hållnäs, Karlholm

0293-21 94 41

0293-21 85 52

0293-21 94 41

Västra 1

Tierp nord/nordost om Gävlevägen, Björken, Tolfta, Strömsberg

0293-21 85 32

0293-21 86 95

0293-21 85 97

Västra 2

Tierp syd/sydväst om Gävlevägen, Kyrkbyn, Månkarbo

0293-21 81 14

0293-21 86 85

0293-21 85 00

Östra

Örbyhus, Tobo, Vendel

0293-21 95 80

0293-21 85 98

0293-21 95 80

Söderfors

Söderfors, Mehedeby

0293-21 97 40

0293-21 86 85

0293-21 85 11