Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bli utförare inom hemtjänsten

Valfrihet i hemtjänst ger privata företag möjlighet att bli utförare inom hemtjänsten. Observera att det inte finns någon sista ansökningsdag - ansökningar kan lämnas in fortlöpande.

Information till utförare

Omfattning

 • Serviceinsatser i ordinärt boende
 • Inköp av dagligvaror
 • Rengöring av tekniska hjälpmedel
 • Städ
 • Tvätt och enklare klädvård
 • Övriga inköp
 • Läsa post för gravt synskadade

Förebyggande och sociala insatser i ordinärt boende

 • Ledsagning inom hemtjänstens verksamhetsområde
 • Aktivitet social samvaro

Geografiska områden

Etablering är möjlig inom hela Tierps kommun eller inom en eller flera delar av kommunen. De geografiska områdena är

 • Område 1 — Tierp, Björken
 • Område 2 — Söderfors, Månkarbo, Mehedeby, Tierpsbygden
 • Område 3 — Skärplinge, Österlövsta, Hållnäs
 • Område 4 — Örbyhus, Tobo, Vendel
 • Område 5 — Karlholmsbruk, Västland, Tolfta

Kapacitetstak

Sökande kan i ansökan ange det maximala antal timmar per vecka som sökande kan utföra (kapacitetstak).

Tilläggstjänster

Det är möjligt för dig som privat leverantör av hemtjänst att erbjuda tilläggstjänster.

Villkor och krav för godkännande

Tierps kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kommunstyrelsen tecknar avtal med de leverantörer som ansökt och uppfyller de av kommunen uppfyllda krav.

 

Så här ansöker du

Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot löpande. Kommunens handläggningstid är i normalfallet sex veckor efter mottagen ansökan.

Ansökans form och innehåll

Ansökan måste

 • göras på kommunens ansökningsformulär,
 • innehålla efterfrågade uppgifter
 • innehålla svar på alla de frågor som ställs i ansökan
 • lämnas i originalexemplar
 • vara undertecknad av behörig företrädare
 • inkomma genom ordinarie post

Undertecknad ansökan skickas märkt "Ansökan om godkännande som leverantör inom hemtjänsten" till:

Tierps kommun
Kvalitet och strategisk utveckling
815 80 Tierp

Ansökningshandlingar
Kartor
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karlholmsbruk-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 717 kB 2017-03-27 16.24
Mehedeby-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 250 kB 2017-03-27 16.20
Månkarbo-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 271 kB 2017-03-27 16.20
Skärplinge-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 249 kB 2017-03-27 16.20
Söderfors-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 369 kB 2017-03-27 16.20
Tierps köping-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 827 kB 2017-03-27 16.20
Tobo-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 240 kB 2017-03-27 16.20
Örbyhus-tätortsavgränsning-hemtjänst.pdföppnas i nytt fönster 276 kB 2017-03-27 16.20

Kontakt

Telefon: 0293-21 80 00
E-post: kundval@tierp.se