Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Välj utförare i hemtjänsten

Du som har hemtjänst eller ska börja med det kan välja bland flera utförare, kommunens egen hemtjänst eller ett av kommunen godkänt företag. Det är alltid kommunens handläggare som tar emot ansökningar och beviljar hemtjänst.

Vad syftar LOV till?

Lagen om valfrihetssystem, LOV, syftar till att ge dig möjlighet att välja utförare, antingen kommunen eller det/de företag som kommunen godkänt som ska utföra den beviljade insatsen. Valfrihetssystem syftar till att stärka din delaktighet och inflytande över den vård och omsorg som ges. Ytterligare en avsikt med lagen är att öppna upp för fler utförare för att därigenom skapa förutsättningar för konkurrens mellan olika aktörer på marknaden. Konkurrensen förväntas leda till en kvalitetshöjning av äldreomsorgen eftersom utförarna ständigt måste utveckla och förbättra sin service för att få en fortsatt tillströmning av kunder.

Hur går det till?

Kommunens biståndshandläggare utreder ditt behov och fattar beslut om vilken hjälp du har rätt till. Hjälpen är samma oavsett utförare. Avgiften för insatsen är densamma oavsett om du väljer kommunens egen regi eller ett privat företag, och är precis som idag relaterad till inkomst.

Vilka kan bli utförare?

Ett valfrihetssystem innebär att privata aktörer såsom företag, kooperativ eller ideella organisationer ges möjlighet att ansöka om att bli godkända som utförare av hemtjänst. Alla sökanden som uppfyller kommunens krav har rätt att bli godkända. Såväl kraven som den ekonomiska ersättningen ska vara lika för kommunens verksamhet och för privata utförare. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

Förteckning över godkända utförare i Tierps kommun.

Måste jag välja utförare?

Du behöver inte välja utförare. Om man inte väljer utförare kommer kommunen att följa en turvalslista där alla utförare är med. Det kan innebära att man kan få kommunens egen regi eller privat företag som utför de beviljade insatserna.

Vad händer om jag inte är nöjd?

Om du inte är nöjd har du rätt att byta utförare, utan att behöva uppge något skäl till varför. Rättigheten att byta utförare medför att det är viktigt såväl för kommunens egen regi som privata företag att hålla en hög kvalitet.

Vilka tjänster ingår i valfrihetssystemet?

Du kan välja utförare för serviceinsatser i ordinärt boende;

 • Inköp av dagligvaror
 • Städning
 • Rengöring av tekniska hjälpmedel
 • Tvätt och enklare klädvård
 • Övriga inköp
 • Läsa post för synskadade

Du kan också välja utförare för vissa förebyggande och sociala insatser i ordinärt boende;

 • Ledsagning inom hemtjänstens verksamhetsområde
 • Aktivitet/social samvaro

Finns kvalitetskrav på tjänstens utförande?

För att en leverantör ska bli godkänd som utförare måste leverantören uppfylla de villkor som kommunen fastställt. Kommunen följer upp de kvalitetskrav som ställts på utföraren/leverantören.

Vad är tilläggstjänster?

Vissa privata utförare/företag erbjuder så kallade tilläggstjänster utöver de biståndsbeviljade insatserna. Dessa tjänster ingår inte i ditt biståndsbeslut från kommunen. Tjänster som privata utförare/företag erbjuder kan vara

 • trädgårdsarbete
 • snöskottning
 • klädvård
 • matlagning
 • storstädning

RUT

Tilläggstjänster, om de är hushållsnära, omfattas av RUT. RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad. Om tjänsten du vill köpa omfattas av RUT innebär det att du enbart betalar hälften av arbetskostnaden upp till 50 000 kr i skattereduktion per år. Du betalar till det företag du köper tjänsten av. Det kan ibland vara ekonomiskt fördelaktigt att köpa tjänster av företag, där tjänsten omfattats av rut-avdrag, istället för att beviljas insats av kommunen.

För ytterligare information om RUT och tilläggstjänster, kontakta Skatteverket och det företag du är intresserad av att anlita.

För information om kommunala avgifter, kontakta Medborgarservice.