Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dagverksamhet

Dagverksamheter är ett komplement till hemtjänst samt stöd till anhörig‑ och närståendevårdare som underlättar kvarboende i det egna hemmet.

Dagverksamhet för dementa

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom fyller en mycket viktig funktion. Dagverksamhet kan innebära olika former av aktiviteter med syfte att bland annat bryta isolering och bidra till en meningsfull vardag.

För deltagande på dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut.

Karlsgårdens dagverksamhet

I Karlholmsbruk finns vår dagverksamhet Karlsgården. Vi har våra lokaler på Karlitplan där biblioteket tidigare fanns. Karlsgården är en träffpunkt för personer med minnesproblem.

På Karlsgården tar vi emot ungefär åtta brukare per dag från hela kommunen och vi är två personal som arbetar här. Vi har öppet vardagar måndag till fredag och för att komma till oss krävs ett biståndsbeslut.

Pyssel som gjorts på Karlsgården

Pyssel som gjorts på Karlsgården

Syftet med deltagande på Karlsgården är

  • att komma ut och träffa andra
  • att få social stimulans
  • att bryta ensamhet
  • att få känna gemenskap och se att man inte är ensam i sin situation
  • att få tillåta sig att bara få vara sig själv oavsett hur långt man kommit i sin sjukdom
  • att avlasta anhöriga
  • att träna sina sinnen och motorik genom våra aktiviteter.

På Karlsgården anordnar vi olika aktiviteter tillsammans med våra brukare. Vi har exempelvis sittgymnastik, frågesport, korsord, handarbeten, finsnickeri, bakning, promenader med mera.

Karlsgården
Besöksadress: Karlitplan 7C, Karlholmsbruk
E-post: dagv.karlholm@tierp.se
Telefon: 0293-21 90 51