Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Personligt ombud

Personligt ombud kan vara ett stöd för dig som är 18 år eller äldre, har en psykisk funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa och utifrån det har svårt att få vardagen att fungera. Ett personligt ombud kan vara ett stöd så att du kan börja få kontakt med myndigheter/vården eller stöd att samordna de kontakter som redan finns.

Så funkar det

Personligt ombud arbetar tätt tillsammans med dig utifrån din situation och dina behov. Personligt ombud har tystnadsplikt och för ingen journal. Det kostar inget att ha personligt ombud.

Du kan få hjälp med att:

  • Identifiera och formulera dina önskemål och behov av stöd.
  • Informeras om och ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
  • Söka det stöd du önskar och har behov av för att få vardagen att fungera.
  • Få stöd och praktisk hjälp med olika myndigheter och samhällsfunktioner som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, socialtjänsten, vårdcentralen.

Vad händer när jag tar kontakt?

När du kontaktar personligt ombud erbjuds du tid för ett första samtal eller besök för att se om du tillhör målgruppen och vilka behov du har. Om det bedöms att du skulle ha nytta av personligt ombud blir du sedan uppsatt på en väntelista. På grund av högt tryck har vi väntetid. När det blir en ledig plats kommer du att bli kontaktad igen av personligt ombud. Det är svårt att säga hur lång väntetiden är då det kan variera – du får mer information om detta vid första kontakten med personligt ombud.

Mer information finns i broschyren: Personligt ombud Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Personligt ombud har semester två perioder:

  1. från den 17 juni och är tillbaka den 27 juni
  2. från den 22 juli och är tillbaka den 12 augusti

Har du hört av dig under någon av perioderna ovan så blir du kontaktad när personlig ombud är tillbaka.

Kontakta personligt ombud:

Telefonnummer: 0293–21 85 71
E-post: personligtombud@tierp.se

Om du inte själv vill ta kontakt går det bra att be någon annan att kontakta oss.

Kontaktformulär

Vill du att vi kontaktar dig är du välkommen att använda kontaktformuläret.

Namn
NamnAnge ett telefonnummer eller en e-postadress du vill att vi kontaktar dig på.

Beskriv ditt ärende och situation
Behandling av personuppgifter
När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.

Kontaktperson

Om du behöver hjälp att bryta ensamheten kan ett personligt stöd i form av en kontaktperson erhållas för att delta i fritidsaktiviteter.