Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tandvård

Regionen subventionerar tandvård i vissa fall. Stödet kan vara aktuellt för vissa sjuka, äldre eller funktionshindrade och för personer med behov av tandvård som ett led i viss sjukdomsbehandling.

Nödvändig tandvård

Subventionerad tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade, kallas Nödvändig tandvård. Det är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta, skratta, prata och för att du inte ska ha ont från dina tänder.

Vilka har rätt till så kallad nödvändig tandvård?

Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser
har rätt till subventionerad tandvård från regionen. Med omfattande insatser avses personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga, minst tre gånger/dygn, och tillsyn under natten eller larm. Med varaktigt menas att behovet av vård- och omsorgsinsatser förväntas kvarstå under minst ett år. Omvårdnaden kan ges av såväl närstående som kommunal eller privat vård- och omsorgspersonal.

Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har samma rätt om de har insats enligt LSS-lagstiftningen. Någon ytterligare bedömning av personens behov av vård- och omsorgsinsatser görs inte utan kommunens beslut att individen omfattas av bestämmelserna i lagen är bindande.

Personer som har en psykossjukdom eller en annan psykisk störning som varat längre än ett år och som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård.

Munhälsobedömning

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg erbjuds en gång om året ett kostnadsfritt hembesök av tandhygienist. Denna undersökning, sk. munhälsobedömning, är en enkel undersökning med hjälp av munspegel och ficklampa. Du, eller den som eventuellt hjälper dig, får samtidigt praktiska råd om hur din munhygien ska skötas. Dessa råd skriver tandhygienisten ned på ett munvårdskort som du får behålla.

Om det visar sig att du har behov av nödvändig tandvård, hjälper tandhygienisten till så att du får en tid till valfri tandläkare och/eller tandhygienist.

Hur får jag mitt intyg för nödvändig tandvård?

Särskilt utsedda personer granskar ditt vårdbehov. Bedöms du vara berättigad till ett intyg skickas ett meddelande till regionen som utfärdar och skickar intyget om nödvändigt tandvård till den adress som uppges.

Hur mycket betalar jag för nödvändig tandvård?

Har du ett intyg om nödvändig tandvård, betalar du enligt samma avgiftsregler som vid besök inom hälso- och sjukvård.