Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Elever med särskilda behov

Skolan ska ge varje elev stöd för inlärning och utveckling. Ibland räcker inte insatserna till. Då kan eleven via skolan söka hjälp av elevhälsoteamet.

I denna process kan ingå, att eleven får genomgå en utredning och eventuellt fastställs diagnos. Här kan andra instanser som t ex Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), öppen medicinsk vård och sociala myndigheter delta. Berörda föräldrar ska alltid ge sitt godkännande till åtgärder.

Resurser

 • Elevhälsoteam
 • Snorkel
 • Resursskolan Sirius

Stöd till vuxna att läsa, skriva och räkna

Du som är vuxen kan få hjälp och stöd med att läsa, skriva och räkna på Centrum för läs- matematik- och skrivutveckling.

Sociala enheten, mottagning barn

Barnen och ungdomarna är vår framtid. Vi vill ge alla unga möjligheter att växa utifrån sina egna förutsättningar, så att de kan känna tilltro till sin egen förmåga.

I vårt arbete möter vi föräldrar och barn med respekt, arbetar för en öppen och positiv kommunikation samt är lyhörda för olika behov och förutsättningar. Vår strävan är att stärka samarbetet runt de barn och vuxna som behöver särskilt stöd. Barnets grundläggande behov står i fokus för vårt arbete. Vi försöker hitta individuella lösningar genom att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Utifrån ett generellt förebyggande arbete, arbetar vi med tidiga insatser. Vi har tystnadsplikt. Det gäller vid alla besök, men också för vad som sägs mellan olika yrkesgrupper och hur personal förmedlar information till varandra.

Barn och föräldrar som söker hjälp hos resurscentrum för barn och unga ska få ett korrekt och professionellt bemötande. Vi är serviceinriktade, tillgängliga och hjälper den som söker kontakt att få svar på sina frågor.

 • Droger
 • Mobbing
 • Nedstämdhet
 • Stödjande föräldraskap

Ytterligare resurser

 • Familjecentral
 • FIB
 • Insatser enligt LSS
 • Korttidsboende
 • Korttidstillsyn

IFO-huset
Besöksadress: Torggatan 4, Tierp
Telefon: 0293-21 80 00