Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjestöd

På Familjecentralen samlas flera verksamheter som kan hjälpa och stötta familjer, barn och föräldrar. Verksamheten erbjuder psykosocialt behandlings- och förändringsarbete i form av råd, vägledning och familjebehandling till barn, unga och familjer.

Skype - vi erbjuder råd och stödsamtal för föräldrar via Skype. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Barngrupp skilda världar
En separation eller skilsmässa är ofta en kris för hela familjen och barnen kan behöva extra stöd. För barn från 7 år och upp till 15 år finns möjlighet att delta i gruppverksamheten ”Skilda Världar”.

Gör en intresseanmälan till Skilda världar.

Skilda världar

Familjebehandling

Familjer som behöver stöd genom att exempelvis öka föräldraförmågan eller stötta barnen i familjen, kan få hjälp via familjebehandlare. Stödet kan man få genom samtal, stöd i hemmet, samarbetssamtal, med mera.

Stödet kan vara både individuellt utformat, eller som gruppverksamhet, och ges efter beställning via socialtjänsten IFO Barn och ungdom, eller via ansökan av den enskilde genom Råd och stöd.

Råd och stöd till föräldrar

Har du som förälder frågor eller funderingar kring ditt föräldraskap eller din familjesituation? Familjestödsenheten erbjuder kostnadsfri råd- och stödverksamhet till föräldrar och familjesystem med barn och unga 0–18 år. Insatserna ska främja barn och ungas hälsa och utveckling. Inga journaler förs.

Insatsen ges i första hand som fem samtal. Vid det avslutande samtalet genomförs ett övervägande i samråd med föräldern/föräldrarna om ytterligare samtal är aktuellt. Vi erbjuder även råd- och stödsamtal på distans via skype.

Kontakta oss

E-post: radochstod@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 88

Om behov av familjebehandlande insatser är nödvändigt, gör en ansökan via socialtjänsten.

För föräldrar med funktionsnedsättning

Du som är förälder och har kognitiva svårigheter, kan få stöd i ditt föräldraskap. Kognitiva svårigheter omfattar bland annat utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Aspergers syndrom, ADHD eller ADD.

Funktionsnedsättningen kan innebära svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, räkning, läsning eller skrivning. Detta kan få konsekvenser och påverka föräldraförmågan när det gäller problemlösningsförmåga, konsekvenstänkande, kommunikation samt förmåga att sätta barnet i främsta rummet med mera.

Stödet ges antingen på uppdrag via socialtjänsten IFO Barn och ungdom eller via ansökan av den enskilde.

Broschyr Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheterPDF (pdf, 581 kB)

Caféverksamhet

Caféverksamhet är en öppen verksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter där de får träffa andra föräldrar och barn, andra vuxna rollförebilder och få möjlighet till kunskapsutveckling. Exempel på teman kan vara känslor, barnsäkerhet, COPE-strategier och anknytning.

Träffarna är till för såväl föräldrar som barn. Föräldrarna kan även få individuellt stöd i form av checklistor och strategidokument för exempelvis barnsäkerhet.

Blivande föräldrar kan också få prova att använda en babysimulator för att träna och förbereda sin föräldraförmåga.

Öppettider:
Tisdagar 14–16

Antal platser:
Caféverksamhet för 4–10 familjer, för föräldrar till barn 0–18 år samt för barn upp till 12 år.

Föräldrautbildning i hemmet

Kan ges både som ett frivilligt råd och stöd och som en beställning av socialtjänsten IFO Barn och ungdom. Föräldern får hjälp med scheman över rutiner eller "steg för steg"-instruktioner med bilder och tränar en till två färdigheter i taget. Insatsen följs upp kontinuerligt. Insatser samordnas med andra professionella i nätverket kring familjen. Pedagogiken baseras på den kanadensiske forskaren Maurice Feldmans forskning.

Familjestödsenheten
Besöksadress: Bangårdsgatan 6, Tierp

Enhetschef IFO Öppna insatser: Siri Hallstan
E-post siri.hallstan@tierp.se

Skilda världar intresseanmälan


Uppgifter om barnet
Uppgifter om barnet


Födelsedatum
Förälder 1
Förälder 1
Förälder 2
Förälder 2
Barnets boendesituation * (obligatorisk)
Barnets boendesituation
Om annan boendesituation, ange vilken:
Vårdnad * (obligatorisk)
VårdnadIntresseanmälan gjordes av * (obligatorisk)
Intresseanmälan gjordes avE-post till anmälaren (bekräftelse skickas via e-post)
För att kunna hantera din intresseanmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer dessa att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse.

Kontakt

Har du frågor eller vill komplettera din intresseanmälan går det bra att kontakta Familjestödsenheten via e-post: radochstod@tierp.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.