Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjestöd

Corona/covid-19

Under hösten 2020 kommer det inte att vara någon barngrupp Skilda världar eller ICDP-föräldrautbildning på grund av corona. Har du frågor kring ditt barn eller är i behov av föräldrastöd kan du skicka e-post till: radochstod@tierp.se

På Familjecentralen samlas flera verksamheter som kan hjälpa och stötta familjer, barn och föräldrar. Verksamheten erbjuder psykosocialt behandlings- och förändringsarbete i form av råd, vägledning och familjebehandling till barn, unga och familjer.

Skype - vi erbjuder råd och stödsamtal för föräldrar via Skype. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Barngrupp skilda världar
En separation eller skilsmässa är ofta en kris för hela familjen och barnen kan behöva extra stöd. För barn från 7 år och upp till 15 år finns möjlighet att delta i gruppverksamheten ”Skilda Världar”.

Gör en intresseanmälan till Skilda världar.

Skilda världar

Familjebehandling

Familjer som behöver stöd genom att exempelvis öka föräldraförmågan eller stötta barnen i familjen, kan få hjälp via familjebehandlare. Stödet kan man få genom samtal, stöd i hemmet, samarbetssamtal, med mera.

Stödet kan vara både individuellt utformat, eller som gruppverksamhet, och ges efter beställning via socialtjänsten IFO Barn och ungdom, eller via ansökan av den enskilde genom Råd och stöd.

Råd och stöd till föräldrar

Har du som förälder frågor eller funderingar kring ditt föräldraskap eller din familjesituation? Familjestödsenheten erbjuder kostnadsfri råd- och stödverksamhet till föräldrar och familjesystem med barn och unga 0–18 år. Insatserna ska främja barn och ungas hälsa och utveckling. Inga journaler förs.

Insatsen ges i första hand som fem samtal. Vid det avslutande samtalet genomförs ett övervägande i samråd med föräldern/föräldrarna om ytterligare samtal är aktuellt. Vi erbjuder även råd- och stödsamtal på distans via skype.

Kontakta oss

E-post: radochstod@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 88

Om behov av familjebehandlande insatser är nödvändigt, gör en ansökan via socialtjänsten.

För föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter

Du som är förälder och har kognitiva svårigheter, kan få stöd i ditt föräldraskap.

Med kognitiva svårigheter menas ett samlingsbegrepp för att beskriva en funktionsnedsättning som medför svårigheter inom ett eller flera av följande områden: tid och rum, planering, struktur, minne och abstrakt tänkande samt förmågan att läsa, skriva och/eller räkna. En del uppfyller kriterierna för en intellektuell funktionsnedsättning även kallad IF, andra föräldrar har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning exempelvis ADHD eller autism. En del föräldrar har kognitiva svårigheter utan diagnos.

Stödet ges antingen på uppdrag via socialtjänsten IFO Barn och ungdom eller via ansökan av den enskilde.

Broschyr Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheterPDF (pdf, 581 kB)

Checklista vid bemötande av person med kognitiva svårigheter PDF (pdf, 273 kB)

Lokala SUF-gruppen i Tierp - en verksamhetsbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

Caféverksamhet

Caféverksamheten är stängd från och med 22/12 och tillsvidare på grund av Covid-19. Vi uppdaterar sidan när det öppnar igen.

Caféverksamhet är en öppen verksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter där de får träffa andra föräldrar och barn, andra vuxna rollförebilder och få möjlighet till kunskapsutveckling. Exempel på teman kan vara känslor, barnsäkerhet, COPE-strategier och anknytning.

Träffarna är till för såväl föräldrar som barn. Föräldrarna kan även få individuellt stöd i form av checklistor och strategidokument för exempelvis barnsäkerhet.

Blivande föräldrar kan också få prova att använda en babysimulator för att träna och förbereda sin föräldraförmåga.

Öppettider:
Stängt på grund av Covid-19.

Antal platser:
Caféverksamhet för 4–10 familjer, för föräldrar till barn 0–18 år samt för barn upp till 12 år.

Föräldrautbildning i hemmet

Kan ges både som ett frivilligt råd och stöd och som en beställning av socialtjänsten IFO Barn och ungdom. Föräldern får hjälp med scheman över rutiner eller "steg för steg"-instruktioner med bilder och tränar en till två färdigheter i taget. Insatsen följs upp kontinuerligt. Insatser samordnas med andra professionella i nätverket kring familjen. Pedagogiken baseras på den kanadensiske forskaren Maurice Feldmans forskning.

Familjestödsenheten
Besöksadress: Västra Tämnarvägen 7, Tierp

Enhetschef : Linda Isaksson Vestberg
E-post: linda.isakssonvestberg@tierp.se

Skilda världar intresseanmälan


Uppgifter om barnet
Uppgifter om barnet


Födelsedatum
Förälder 1
Förälder 1
Förälder 2
Förälder 2
Barnets boendesituation * (obligatorisk)
Barnets boendesituation
Om annan boendesituation, ange vilken:
Vårdnad * (obligatorisk)
VårdnadIntresseanmälan gjordes av * (obligatorisk)
Intresseanmälan gjordes avE-post till anmälaren (bekräftelse skickas via e-post)
För att kunna hantera din intresseanmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer dessa att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse.

Kontakt

Har du frågor eller vill komplettera din intresseanmälan går det bra att kontakta Familjestödsenheten via e-post: radochstod@tierp.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.