Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjestöd

På Familjecentralen samlas flera verksamheter som kan hjälpa och stötta familjer, barn och föräldrar. Verksamheten erbjuder psykosocialt behandlings- och förändringsarbete i form av råd, vägledning och familjebehandling till barn, unga och familjer.

KURS: Utveckla ditt föräldraskap! - Våren 2020

Det är inte alltid lätt att vara förälder men genom deltagande i vår vägledningsgrupp får du möjlighet att tillsammans med andra föräldrar utveckla samspelet och relationen med ditt barn.

Kursen syftar till att ge dig bättre självförtroende som förälder och förbättra din förmåga att lösa problem. Kursen ger dig också möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra föräldrar.

Vägledande samspel

Vi utgår från programmet Vägledande samtal ICDP (International Child Development Programme) som fokuserar på det positiva samspelet och betydelsen av nära och kära tillitsfulla relationer.
Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling för att öka deltagarnas lyhördhet och empati gentemot barnet. I vägledningsprogrammet tas deltagarnas egna erfarenheter tillvara.

Information och anmälan - föräldrar till barn 0-5 år

Kursstart: 20 januari
Ålder: Föräldrar till barn 0-5 år
Tid: måndagar kl. 09:00 - 11:00 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 24/2 avslutas den 2 mars
Begränsat antal platser: 12 st
Kursledare: Kicki Jansson - vägledare & Elin Holmqvist - vägledare
Var: Särfritids lokaler, Västra Tämnarvägen 7, Tierp

Anmälan: Vill du veta mer eller anmäla dig till kursen, kontakta Kicki Jansson, familjestöd, 0293-21 85 77, kicki.jansson@tierp.se.
Fika ingår i kursen, meddela eventuella allergier vid anmälan.
Sista anmälningsdag: 15 januari 2020

Affisch Utveckla ditt föräldraskap 0-5 år - FamiljecentralenPDF (pdf, 836 kB)


Information och anmälan - föräldrar till barn 6-12 år

Kursstart: 20 januari
Ålder: Föräldrar till barn 6-12 år
Tid: måndagar kl. 17:30 - 19:30 20/1, 27/1, 3/210/2, 24/2 avslutas den 2 mars
Begränsat antal platser: 12 st
Kursledare: Jessica Strand - vägledare & Elin Holmqvist - vägledare
Var: Familjecentralen, Bangårdsgatan 6, Tierp

Anmälan: Vill du veta mer eller anmäla dig till kursen, kontakta Jessica Strand, familjestöd, 0293-21 85 76, jessica.strand@tierp.se.
Fika ingår i kursen, meddela eventuella allergier vid anmälan.
Sista anmälningsdag: 15 januari 2020

Affisch Utveckla ditt föräldraskap 6-12 år - FamiljecentralenPDF (pdf, 785 kB)

Familjebehandling

Familjer som behöver stöd genom att exempelvis öka föräldraförmågan eller stötta barnen i familjen, kan få hjälp via familjebehandlare. Stödet kan man få genom samtal, stöd i hemmet, samarbetssamtal, med mera.

Stödet kan vara både individuellt utformat, eller som gruppverksamhet, och ges efter beställning via socialtjänsten IFO Barn och ungdom, eller via ansökan av den enskilde genom Råd och stöd.

Råd och stöd

Har du som förälder frågor eller funderingar kring ditt föräldraskap eller din familjesituation? Familjestödsenheten erbjuder kostnadsfri råd- och stödverksamhet till föräldrar och/eller familjesystem med barn och unga 0-18 år. Insatserna ska främja barn och ungas hälsa och utveckling. Inga journaler förs.

Insatsen ges i första hand som fem samtal. Vid det avslutande samtalet genomförs ett övervägande i samråd med föräldern/föräldrarna om ytterligare samtal är aktuellt.

Det enklaste sättet att nå oss är att mejla: radochstod@tierp.se. Vi tar kontakt med dig så snart vi har möjlighet.

Har du inte mejl eller vill kontakta oss via telefon går det också bra. Du når Familjecentralens råd- och stödfunktion via Medborgarservice, 0293-21 80 88.

Om ni har behov av familjebehandlande insatser kan ni göra en ansökan via socialtjänsten.

För föräldrar med funktionsnedsättning

Du som är förälder och har kognitiva svårigheter, kan få stöd i ditt föräldraskap. Kognitiva svårigheter omfattar bland annat utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Aspergers syndrom, ADHD eller ADD.

Funktionsnedsättningen kan innebära svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, räkning, läsning eller skrivning. Detta kan få konsekvenser och påverka föräldraförmågan när det gäller problemlösningsförmåga, konsekvenstänkande, kommunikation samt förmåga att sätta barnet i främsta rummet med mera.

Stödet ges antingen på uppdrag via socialtjänsten IFO Barn och ungdom eller via ansökan av den enskilde.

Broschyr Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheterPDF (pdf, 353 kB)

Caféverksamhet

 

Caféverksamhet är en öppen verksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter där de får träffa andra föräldrar och barn, andra vuxna rollförebilder och få möjlighet till kunskapsutveckling. Exempel på teman kan vara känslor, barnsäkerhet, COPE-strategier och anknytning.

Träffarna är till för såväl föräldrar som barn. Föräldrarna kan även få individuellt stöd i form av checklistor och strategidokument för exempelvis barnsäkerhet.

Blivande föräldrar kan också få prova att använda en babysimulator för att träna och förbereda sin föräldraförmåga.

Öppettider:
Tisdagar 14-16

Antal platser:
Caféverksamhet för 4-10 familjer, för föräldrar med barn upp till 12 år


Föräldrautbildning i hemmet

Kan ges både som ett frivilligt råd och stöd och som en beställning av socialtjänsten IFO Barn och ungdom. Föräldern får hjälp med scheman över rutiner eller "steg för steg"-instruktioner med bilder och tränar en till två färdigheter i taget. Insatsen följs upp kontinuerligt. Insatser samordnas med andra professionella i nätverket kring familjen. Pedagogiken baseras på den kanadensiske forskaren Maurice Feldmans forskning.

Familjestödsenheten
Besöksadress: Bangårdsgatan 6, Tierp

Enhetschef IFO Öppna insatser: Siri Hallstan
E-post siri.hallstan@tierp.se