Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjestöd

På Familjecentralen samlas flera verksamheter som kan hjälpa och stötta familjer, barn och föräldrar. Verksamheten erbjuder psykosocialt behandlings- och förändringsarbete i form av råd, vägledning och familjebehandling till barn, unga och familjer.

Barngrupp Skilda världar - hösten 2019

I Skilda världar går barnet för sin egen skull. Vi träffas en gång i veckan och
pratar, leker, ritar, målar och fantiserar tillsammans. Barnen är mellan 10-13 år.

Skilda världar är en grupp för barn som har separerade föräldrar. Vi träffas en gång i veckan under tio veckor på Familjestödsenheten, Bangårdsgatan 6 i Tierp, med start vecka 39. Barnen är mellan 10-13 år. Vi pratar, leker, ritar, målar och fantiserar tillsammans.

Vart? Vi träffas på Familjestödsenheten, Bangårdsgatan 6 i Tierp torsdagar kl. 15:00-16.45.

Datum: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, (uppehåll 31/10) 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 och 5/12.

En del barn bor hos sina båda föräldrar varannan vecka. Andra kanske träffar sin ena förälder bara ibland eller inte alls. Några har föräldrar som är oense.

Även om det ser olika ut så har barn ofta tankar och funderingar kring det som hänt och det känns bra att träffa andra barn som har det ungefär som barnet själv har det.

I Skilda världar går barnet för sin egen skull. Barnet bestämmer själv hur mycket hen vill berätta i gruppen. Barnet är själv på barngruppen, föräldrarna lämnar barnet eller barnet går direkt från skolan till Familjestödsenheten.

I Skilda världar pratar vi om:

  • Att barnet har rätt att tycka om och längta efter båda sina föräldrar
  • Att det inte är barnets fel att föräldrarna bråkar
  • Att alla känslor är tillåtna
  • Att barnet är viktigt och har rätt att må bra

Välkommen att anmäla ditt barn till Skilda världar:
Kicki Jansson 0293-218577, kicki.jansson@tierp.se
Magdalena Uthberg: 0293-218550, magdalena.uthberg@tierp.se

KURS: Utveckla ditt föräldraskap! - hösten 2019

Det är inte alltid lätt att vara förälder men genom deltagande i vår vägledningsgrupp får du möjlighet att tillsammans med andra föräldrar utveckla samspelet och relationen med ditt barn.

Kursen syftar till att ge dig bättre självförtroende som förälder och förbättra din förmåga att lösa problem. Kursen ger dig också möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra föräldrar.

Vägledande samspel

Vi utgår från programmet Vägledande samtal ICDP (International Child Development Programme) som fokuserar på det positiva samspelet och betydelsen av nära och kära tillitsfulla relationer.
Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling för att öka deltagarnas lyhördhet och empati gentemot barnet. I vägledningsprogrammet tas deltagarnas egna erfarenheter tillvara.

Information och anmälan

Kursstart: 18 september
Ålder: Föräldrar till barn 0-5 år
Tid: Varje onsdag i 6 veckor: 18/9, 25/9, 2/10, 9/10,16/10 avslutas den 23 oktober
Begränsat antal platser: 12 st
Kursledare: Kicki Jansson - samordnare & Elin Holmqvist - vägledare
Var: Familjecentralen, Bangårdsgatan 6, Tierp

Anmälan: Vill du veta mer eller anmäla dig till kursen, kontakta Kicki Jansson, samordnare, 0293-21 85 77, kicki.jansson@tierp.se.
Fika ingår i kursen, meddela eventuella allergier vid anmälan.
Sista anmälningsdag: 13 september 2019

Affisch Utveckla ditt föräldraskap - FamiljecentralenPDF (pdf, 740 kB)

Familjebehandling

Familjer som behöver stöd genom att exempelvis öka föräldraförmågan eller stötta barnen i familjen, kan få hjälp via familjebehandlare. Stödet kan man få genom samtal, stöd i hemmet, samarbetssamtal, med mera.

Stödet kan vara både individuellt utformat, eller som gruppverksamhet, och ges efter beställning via socialtjänsten IFO Barn och ungdom, eller via ansökan av den enskilde genom Råd och stöd.

Råd och stöd

Har du som förälder frågor eller funderingar kring ditt föräldraskap eller din familjesituation? Familjestödsenheten erbjuder kostnadsfri råd- och stödverksamhet till föräldrar och/eller familjesystem med barn och unga 0-18 år. Insatserna ska främja barn och ungas hälsa och utveckling. Inga journaler förs.

Insatsen ges i första hand som fem samtal. Vid det avslutande samtalet genomförs ett övervägande i samråd med föräldern/föräldrarna om ytterligare samtal är aktuellt.

Det enklaste sättet att nå oss är att mejla: radochstod@tierp.se. Vi tar kontakt med dig så snart vi har möjlighet.

Har du inte mejl eller vill kontakta oss via telefon går det också bra. Du når Familjecentralens råd- och stödfunktion via Medborgarservice, 0293-21 80 88.

Om ni har behov av familjebehandlande insatser kan ni göra en ansökan via socialtjänsten.

För föräldrar med funktionsnedsättning

Du som är förälder och har kognitiva svårigheter, kan få stöd i ditt föräldraskap. Kognitiva svårigheter omfattar bland annat utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Aspergers syndrom, ADHD eller ADD.

Funktionsnedsättningen kan innebära svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, räkning, läsning eller skrivning. Detta kan få konsekvenser och påverka föräldraförmågan när det gäller problemlösningsförmåga, konsekvenstänkande, kommunikation samt förmåga att sätta barnet i främsta rummet med mera.

Stödet ges antingen på uppdrag via socialtjänsten IFO Barn och ungdom eller via ansökan av den enskilde.

Broschyr Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheterPDF (pdf, 353 kB)

Caféverksamhet

Caféverksamhet är en öppen verksamhet där familjer får träffa andra föräldrar och barn, andra vuxna rollförebilder och få möjlighet till kunskapsutveckling. Exempel på teman kan vara känslor, barnsäkerhet, COPE-strategier och anknytning.

Träffarna är till för såväl föräldrar som barn. Föräldrarna kan även få individuellt stöd i form av checklistor för exempelvis barnsäkerhet.

Blivande föräldrar kan också få prova att använda en datasimulerad docka för att träna och förbereda sin föräldraförmåga.

Öppettider:
Tisdagar 13-16 med uppehåll under lov.

Antal platser:
Caféverksamhet för 4-10 familjer, både föräldrar och barn upp till 12 år.
När underlag finns kan barn från 7 år erbjudas det särskilda skolbarnsprogrammet.

Professioner/ yrkesverksamma:
Utbildade gruppledare från kommun och Landsting.

Föräldrautbildning i hemmet

Kan ges både som ett frivilligt råd och stöd och som en beställning av socialtjänsten IFO Barn och ungdom. Föräldern får hjälp med scheman över rutiner eller "steg för steg"-instruktioner med bilder och tränar en till två färdigheter i taget. Insatsen följs upp kontinuerligt. Insatser samordnas med andra professionella i nätverket kring familjen. Pedagogiken baseras på den kanadensiske forskaren Maurice Feldmans forskning.

Familjestödsenheten
Besöksadress: Bangårdsgatan 6, Tierp

Enhetschef IFO Öppna insatser: Siri Hallstan
E-post siri.hallstan@tierp.se