Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Familjestöd

På Familjecentralen samlas flera verksamheter som kan hjälpa och stötta familjer, barn och föräldrar. Verksamheten erbjuder psykosocialt behandlings- och förändringsarbete i form av råd, vägledning och familjebehandling till barn, unga och familjer.

Digitala råd och stödsamtal

Vi erbjuder råd och stödsamtal digitalt för föräldrar. Mer information och kontaktuppgifter.

Familjestödsenhetens föräldrautbildning

Barngrupp "Skilda världar"

Skilda världar är en grupp för barn, 7 - 15 år, som har separerade föräldrar. Syftet är att ge barnen ett eget forum där de kan prata om sina tankar och känslor.

Tillsamman med två ledare så samtalar barnen kring olika teman och utifrån dessa arbetar vi med olika aktiviteter, lekar, målar/ritar och umgås.

Broschyr Skilda världar Pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 395 kB)


Skilda världar

Familjebehandling

Familjer som behöver stöd genom att exempelvis öka föräldraförmågan eller stötta barnen i familjen, kan få hjälp via familjebehandlare. Stödet kan man få genom samtal, stöd i hemmet, samarbetssamtal, med mera. Föräldern kan få hjälp med scheman över rutiner eller "steg för steg"-instruktioner med bilder. Insatsen följs upp kontinuerligt och samordnas med andra professionella i nätverket kring familjen. 

Stödet kan vara både individuellt utformat, eller som gruppverksamhet, och ges efter beställning via socialtjänsten IFO Barn och ungdom, eller via ansökan av den enskilde genom Råd och stöd.

Råd och stöd till föräldrar

Har du som förälder frågor eller funderingar kring ditt föräldraskap eller din familjesituation? Familjestödsenheten erbjuder kostnadsfri råd- och stödverksamhet till föräldrar och familjesystem med barn och unga 0–18 år. Insatserna ska främja barn och ungas hälsa och utveckling. Inga journaler förs.

Insatsen ges i första hand som fem samtal. Vid det avslutande samtalet genomförs ett övervägande i samråd med föräldern/föräldrarna om ytterligare samtal är aktuellt. Vi erbjuder även råd- och stödsamtal på distans via skype.

Kontakta oss

E-post: radochstod@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 28

Om behov av familjebehandlande insatser är nödvändigt, gör en ansökan via socialtjänsten.

För föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter

Du som är förälder och har kognitiva svårigheter kan få stöd i ditt föräldraskap.

Kognitiva svårigheter kan innebära svårigheter inom ett eller flera av följande områden:

  • tid och rum
  • planering
  • struktur
  • minne
  • abstrakt tänkande
  • förmågan att läsa, skriva och/eller räkna

En del föräldrar har en intellektuell funktionsnedsättning även kallad IF, andra föräldrar har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning exempelvis ADHD (uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning) eller autism (autismspektrum). En del föräldrar har kognitiva svårigheter utan diagnos.

Stödet ges antingen på uppdrag via socialtjänsten IFO Barn och ungdom eller via ansökan av den enskilde.

Broschyr Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Föräldrautbildningsmaterial barnomvårdnad i hemmet nyfödd Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 202 kB)

Föräldrautbildningsmaterial barnsäkerhet omvårdnad i hemmet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Checklista vid bemötande av person med kognitiva svårigheter Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 273 kB)

Regionuppsala - SUF kunskapscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parenting Young Children - PYC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala SUF-gruppen i Tierp

SUF är en förkortning av Samverkan - Utveckling - Föräldraskap. Den lokala SUF-gruppen är en samverkansgrupp med representanter från socialtjänsten, habiliteringen, skola och mödra- och barnhälsovården. Den finns till för att kunna ge föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter ett samlat och samverkat stöd.

Representanter SUF-grupp Tierp Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105 kB)

Lokala SUF-gruppen i Tierp - en verksamhetsbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Lokala SUF-grupper i Uppsala län Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Konsultation lokala SUF-grupper - för dig som är professionell Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150 kB)

Datum för konsultation hösten 2023 Pdf, 510 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 510 kB)

SUF samverkansrutin 2023 Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 558 kB)

Inventering familjer med kognitiva svårigheter i behova av stöd 2021 Pdf, 488 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 488 kB)

Caféverksamheten

Caféverksamhet är en öppen verksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter där de får träffa andra föräldrar och barn, andra vuxna rollförebilder och få möjlighet till kunskapsutveckling. Exempel på teman kan vara känslor, barnsäkerhet, COPE-strategier och anknytning.

Träffarna är till för såväl föräldrar som barn. Föräldrarna kan även få individuellt stöd i form av checklistor och strategidokument för exempelvis barnsäkerhet.

Blivande föräldrar kan också få prova att använda en babysimulator för att träna och förbereda sin föräldraförmåga.

Öppettider:
Torsdagar jämna veckor kl. 14:00 - 16:00

Antal platser:
Caféverksamhet för 4–10 familjer, för föräldrar till barn 0–18 år samt för barn upp till 12 år.

Broschyr Caféverksamhet för familjer som har en förälder med kognitiva svårigheter Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Familjestödsenheten
Besöksadress: Västra Tämnarvägen 7, Tierp

Skilda världar intresseanmälanAnge förnamn och efternamn

Förälder 1
Förälder 1
Förälder 2
Förälder 2
Barnets boendesituation * (obligatorisk)
Barnets boendesituation

Vårdnad * (obligatorisk)
VårdnadIntresseanmälan gjordes av * (obligatorisk)
Intresseanmälan gjordes av
För att kunna hantera din intresseanmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer dessa att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse.

Kontakt

Har du frågor eller vill komplettera din intresseanmälan går det bra att kontakta Familjestödsenheten via e-post: radochstod@tierp.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..