Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samarbetssamtal - för separerade föräldrar

Individ- och familjeomsorgen erbjuder samarbetssamtal då föräldrar behöver komma överens om frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Avsikten med samarbetssamtal är att föräldrar som är separerade ska hitta lösningar som är bra för barnen. Lösningar som båda föräldrarna kan acceptera utan att behöva vända sig till domstol.

Samarbetssamtal kan initieras av föräldrarna själva eller av Tingsrätten. Samarbetssamtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna vill delta.

Målet är att du som förälder ska kunna samarbeta kring frågor som:

  • att barnet får tillgång till båda sina föräldrar
  • att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att barnet får behålla kontakten med sitt nätverk om föräldrarna separerar
  • att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika tvister


Vid samarbetssamtal har samtalsledarna tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.
Samtalen är kostnadsfria och föräldrarnas behov av samarbetssamtal styr antalet tillfällen.

Broschyr "Samarbetssamtal vid Familjestödsenheten" Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 444 kB)

Blankett "Önskemål om samarbetssamtal" Word, 848 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 848 kB)