Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Våld i nära relation

Har någon du lever med eller är släkt med utsatt dig för slag, hot, kränkningar, överdriven kontroll, påtvingade sexuella handlingar eller andra övergrepp? Du är inte ensam. Det finns hjälp att få.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Att bli utsatt för våld och hot av någon du lever med eller är släkt med är kränkande och känsloladdat. Det kan vara svårt att berätta om det som hänt men det finns flera som arbetar för att underlätta din situation.

Våld i alla dess former är enligt lag förbjudet.

Kommunen erbjuder stöd och hjälp i form av till exempel råd och stöd, behandling och hjälp att ordna med boendesituationen för barn och vuxna som utsatts för våld i nära relation. Kommunen erbjuder även stöd till våldsutövare som ett led i att förebygga fortsatt våld.

När du behöver stöd och hjälp
SOSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 112

Polis och ambulans vid akut fara

Polislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 114 14

Polis vid ej brådskande situationer

Kvinnofridsmottagningen

Telefon: 018-611 29 97, 018-611 27 92

Akademiska sjukhuset

Vårdcentrum Tierplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0293-202 50

Vårdjour

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 020-50 50 50

Stöd för våldsutsatta och närstående till våldsutsatta

Socialjouren

Telefon: 018-15 00 00

Socialtjänst kvällar och helger

NCKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 020-50 50 50

Nationellt centrum för kvinnofrid

Kvinnojouren Liljanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0293-100 22

Stöd till våldsutsatta i Tierp och Älvkarleby

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 116 06

Stöd till alla brottsutsatta, brottsofffer, vittnen och anhöriga

Brislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 116 111

Stödtelefon för barn

Bris

Telefon: 077-150 50 50

Stödtelefon för vuxna om barn

Akillesjourenlänk till annan webbplats

Telefon: 08-29 63 99, 072-331 63 99 (jourtelefon)

Stöd till män utsatta för våld i nära relationer

Storasysterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.storasyster.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp för alla13 år och uppåt, oavsett könsidentitet.