Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kvinnofridsteam

Det lokala kvinnofridsteamet representeras av Tierps och Älvkarleby
kommun, polis och kvinnojouren Liljan. Syftet med kvinnofridsteamet är
att fungera som en samverkansgrupp i arbetet att motverka våld.

Kvinnofridsteamet förmedlar kontakt med personer som kan ge

 • råd i specifika fall
 • föreläsningar
 • stödsamtal
 • akut boende för våldsutsatta kvinnor, män och deras barn

Kvinnofridsteamet samarbetar med Länsgruppen mot våld i nära relation för
att stimulera samverkan och medverka till att åtgärder inom kvinnofridsområdet
genomförs.

Vårt gemensamma mål är

 • att långsiktigt minska brottslighet i nära relation
 • att synliggöra problematiken
 • att öka benägenheten att polisanmäla
 • att öka tryggheten
 • att se till att brottsoffer får det stöd, hjälp och skydd de har rätt till
 • att de som utsätter sin partner för våld/hot ska få adekvat behandling och straff
 • att verka för att alla verksamma ska ha en gemensam grundkunskap