Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Vem kan begravas borgerligt?

Alla kan begravas borgerligt i Sverige, även de som tillhör Svenska kyrkan eller något annat samfund. Ofta har den avlidne visat önskemål om en borgerlig begravning genom att inte tillhöra Svenska kyrkan eller genom att skriva ner sina önskemål i Vita Arkivet.

Begravningsceremonin

När man som anhörig eller vän mister en närstående ställs man inför sorg, men också inför praktiska problem. Viktigt är att den avlidnes uttalade eller önskan om begravning, gravplats med mera respekteras. Finns det däremot ingen uttalad önskan är det de närmaste anhöriga/närstående som bestämmer. En begravningsceremoni, som inte krävs enligt lag, kan utföras på olika sätt. Dels som en ceremoni inom Svenska kyrkan eller som en borgerlig ceremoni.

Var kan man ha en borgerlig begravning?

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i princip var som helst, inomhus eller utomhus. Ofta i hemmet, i trädgården, vid stranden, vid graven, i allmän samlingslokal som Folkets hus eller klubblokal. Naturligtvis får man inte ordna ceremonin på en plats där den väcker anstöt. Det vanligaste är att man använder krematoriekapellen, som är öppna för alla former av begravningsceremonier. En borgerlig begravning kan undantagsvis också hållas i en kyrka om församlingen ger tillstånd att upplåta kyrkorummet. Då får det i ceremonin inte förekomma något som strider mot kyrkans helgd och allvarliga innebörd.

En borgerlig begravning kan ske efter att kremationen ägt rum. Det vill säga att ceremonin hålls över den dödes urna. Att ha en ceremoni endast över urnan kan dock känslomässigt och sorgepsykologiskt bli fel för de efterlevande, varför man noga bör överväga lämpligheten i att utföra ceremonin på det viset.

Vem leder en borgerlig begravning?

Vem som helst kan leda en borgerlig begravning. Den som leder begravningen kallas begravningsförrättare eller officiant. Förrättaren ser till att det i förväg uppgjorda programmet följs. Det kan till exempel innebära att presentera programmet, läsa dikter och hålla minnestal. Förutom en officiant behövs också en värd som bland annat hälsar välkommen och bjuder in till minnesstunden.

Sång, musik och lyrik på en borgerlig begravning

På en borgerlig begravning finns inga begränsningar av vilken sorts musik som kan spelas eller sjungas. Förutom att ordna levande sång och musik med hjälp av vänner eller genom begravningsbyrån finns möjlighet att spela upp inspelad musik på en musikanläggning. Ofta kan det kännas rätt att läsa upp en eller flera dikter på en begravning. Det kan vara officianten eller någon annan som gör det. Begravningsbyråerna har diktsamlingar att låna hem.