Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning skall göras efter den avlidne. Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning när dödsboet saknar tillgångar och/eller försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet.

Dödsboanmälan görs av Sociala enheten och överlämnas till Skatteverket för registrering. Om någon av dödsbodelägarna ändå begär bouppteckning ska sådan förrättas.

Vad skall vara uppfyllt för att dödsboanmälan skall kunna göras?

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att den avlidnes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods, endast räcker till begravningskostnader. Den avlidne skall vid dödsfallet vara folkbokförd i kommunen.
Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Tillgångarna skall vara orörda innan Sociala enheten beslutar om dödsboanmälan kan göras.

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder så finns möjlighet att få dessa avskrivna. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs dock inte.