• - Information om coronaviruset

  • - Vad tycker du om äldreomsorgen?

  • - KF i korthet 14 december 2021

  • - Lyckad jakt blir mat på tallriken

  • - Stort intresse för deltagande i Konst på väg

  • - Kommunen signerar löften för rent vatten

  • - Ny rondell gör väg 292 säkrare

  • - Tierpsröster i nytt offentligt konstverk

  • - Anställda i daglig verksamhet hyllas

  • - KF i korthet 10 november 2021

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

2020 års pristagare är utsedda

Utmärkelserna Årets eldsjäl, kulturpris, arbetsstipendium och miljöpris i Tierps kommun är nu utsedda. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 6 maj.

Årets kulturpris tilldelas Strömsbergsbruks samarbetskommitté. Kulturpriset är en hedersbetygelse till en person eller grupp som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området. Priset består av statyetten ”Samman” skapad av Leif Jacobsson.

Årets Eldsjäl är Diabetesmammorna. Utmärkelsen avser att uppmuntra och uppmärksamma en ideell ledare som gjort betydelsefulla insatser för barn,ungdomar och föreningar inom idrott/fritid/naturverksamhet i Tierps kommun och som fungerar som en god förebild. Prissumman är 10 000 kronor.

Årets Miljöpriset tilldelas Naturskyddsföreningen i Tierp. Utmärkelsen är avsedd att uppmuntra föreningar, organisationer, kommuninvånare, företag och skolklasser att stimulera kreativitet på miljöområdet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller till en förbättrad livsmiljö. Prissumman är 15 000 kronor.

Årets Arbetsstipendiat är konstnär Karin Willén. Stipendiet har som syfte att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen. Stipendiet uppgår till max 50 000 kronor och utses enligt ett juryförfarande bestående av tre ledamöter.

Motivering: Årets kulturpris

Strömsbergs bruks samarbetskommitté har under flera år satsat på att utveckla Strömsbergs bruk som besöksmål och en mötesplats för kommunens invånare. Genom ett föredömligt samarbete mellan flera föreningar har de skapat ett program som sträcker sig över hela året, med allt från konstrundor, musikevenemang och kulturhistoriska visningar. Kommittén har varit drivande och tagit många initiativ i arbetet med kanotleden, de jobbar även aktivt med Kulturarvstrappan samt med restaureringar av bruksmiljön.

Motivering: Årets eldsjäl

Diabetesmammorna har sedan 2012 arbetat aktivt för att främja barn med typ 1-diabetes. De har bland annat anordnat kollon som givit barnen möjlighet att känna gemenskap med andra som lever med samma förutsättningar och stärka barnens självkänsla. Deras arbete har också underlättat för föräldrar till barn med diabetes genom fortbildning och skapade tillfällen för att knyta nya kontakter och byta erfarenheter med varandra.

Motivering: Årets miljöpris

I snart 50 år har Naturskyddsföreningen i Tierp varit en handlingskraftig förening som sprider kunskap om natur och miljö genom ett varierat program för allmänheten. Genom verksamhet som "Natursnokarna" för barn, sitt arbete med evenemang och naturguidningar bidrar de till människors kunskap om natur och miljöfrågor. Föreningen är en viktig samhällsaktör och strävar efter att möjligheten till en långsiktigt hållbar miljö förbättras.

Motivering: Årets Arbetsstipendiat

Konstnären Karin Willén tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, för sitt undersökande projekt av skogen kring Hållnäshalvön. Fokus är skogen som spelplats för paradoxala och motstridiga berättelser, kunskaper och relationer. Relationen mellan skog, människor, skogsbruk och bygd. Genom arrangerade samtal vill Karin Willén lyfta personliga berättelser om skogen i Hållnäs med en förväntan om att fånga ett samband mellan äldre och yngre generationer. Resultatet blir ett filmat material som kommer att presenteras offentligt i Tierps kommun.

Karin Willén (f. 1962) är utbildad vid bl.a. Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har varit anlitad för både utställningar, evenemang och forskningsprojekt av bl.a. Statens konstråd, Marabouparken, Stockholms stad och Linköpings länsmuseum. 2006 fick hon Stockholms arkitekters pris och hon har även varit ordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Som konstnär arbetar Karin med teman som miljö, kärnkraft och politik och har bedrivit undersökande projekt och publicerat 2 konstböcker om området kring Forsmark.