• 2021-10-13 - Nu blir det lättare att låna på biblioteken

  • 2021-10-12 - Hemtjänst Östra finalister i kompetensgalan Framtidsverket

  • 2021-10-06 - Hur kan vi underlätta din vardag digitalt?

  • 2021-09-29 - KF i korthet 21 september 2021

  • 2021-09-29 - Information om coronaviruset

  • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Dialogcafé i Mehedeby om ÖP 2050, Politikerna Lotta Carlberg och Anna Grimberg leder en grupp.

Alla tåg borde stanna i Mehedeby

Det är gott hopp om framtiden i Mehedeby, med god lokal uppslutning vid dialogcafé om ÖP 2050.

Caféturnén är de medborgardialoger som utgör det demokratiska grundarbetet på väg till ny översiktsplan, ÖP 2050, för Tierps kommun och den 12 september hade turen kommit till Träffen, Mehedeby.

Dialogerna följer samma upplägg på alla ställen. Introduktion, därefter klossövning med kommunkarta kring förslag om utveckling och exploatering och alltid med fika inom räckhåll.

Dialogsamtalen fångar alla frågor upp. De som inte tydligt hör hemma i en översiktsplan noteras separat och lämnas vidare i den kommunala ärendehanteringen. Dit hör många konkreta frågor av lokal betydelse som förtjänar att utredas och besvaras men som inte har plats i en kommunövergripande plan som ÖP 2050 ska bli.

Fler tågstopp

Några sådana exempel från Mehedeby är önskemål om närmare service exempelvis återvinning, äldrebostäder gärna nära pendeltåget, att bevara badet och gångstråket dit. Från ett bord framfördes förslaget att alla tåg borde stanna i Mehedeby, det vill säga alla turer med Upptåget till och från Gävle. Låt utvecklingen följa järnvägen är en bra sammanfattning av kvällen i Träffen.

Söderfors nästa anhalt

Turnén med medborgardialoger om ÖP 2050 fortsätter, för att locka fram fler idéer och synpunkter om hur kommunen ska utvecklas och bevaras.

Närmast på tur står Söderfors och Parkhallen den 18 september.

Läs mer om översiktsplanering i allmänhet och ÖP 2050 i Tierp i synnerhet på sidan ÖP 2050:

Bilden: Politikerna Lotta Carlberg, samtalsledare och Anna Grimberg, sekreterare i en av grupperna vid dialogcaféet i Mehedeby.