• 2018-10-19 - Dialog om Kulturhuset Möbeln, tema: praktiska frågor

  • 2018-10-17 - Nytt presidium i kommunfullmäktige

  • 2018-10-16 - Kommunfullmäktige sammanträder 16 oktober

  • 2018-10-15 - Lokalbokningen stängd 23/10 – 5/11

  • 2018-10-15 - Ny tidplan för arbetet med pendlarparkeringarna i Tierp

  • 2018-10-10 - Möt troll och guldbaggar på Sagostigen

  • 2018-10-10 - Ny grillkåta vid Kvarnbacken

  • 2018-10-09 - Planerad rivning vid Möbeln

  • 2018-10-08 - Brukarundersökning ska ge svar på hur verksamheten för funktionshindrade kan förbättras

  • 2018-10-08 - Höstmarknad i Tierp 11 oktober

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Tierps kommuns Kulturpris 2018: Statyetten "Samman" (2017) av Leif Jacobsson.

Årets utmärkelser är utsedda

Tierps kommun kan stolt presentera årets pristagare av Årets Eldsjäl, kulturpristagare, arbetsstipendiat för konstnärlig verksamhet samt mottagare av Årets miljöpris. Priserna delas ut i samband med Hälsodagen på Vegavallen i Tierp den 5 maj.

Årets Eldsjäl 2018 – Monica Kolm

Utmärkelsen avser att uppmuntra och uppmärksamma en ideell ledare som gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/föreningar inom idrott/fritid/naturverksamhet i Tierps kommun och som fungerar som en god förebild. Prissumman är 10 tkr.

Motivering

Monica Kolm har under många år visat ett stort engagemang för sitt ideella uppdrag som scoutledare i Equmenia. Hon har varit en trygg förebild som lärt många barn att vistas i naturen på ett lustfyllt sätt. Hon har även varit ledande i scouternas arbete med integration som lockat till sig ett 40-tal nya scouter av olika nationaliteter.

Kulturpristagare – Karl-Erik Berglin

Kulturpriset är en hedersbetygelse till en person eller grupp som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området. Priset består av statyetten Samman skapad av Leif Jacobsson.

Motivering

Karl-Erik Berglin har ett mångårigt brinnande engagemang för lokalhistoria med fokus på Tierps köping. Detta engagemang har han förmedlat i skrift, i föreläsningar samt i sitt föreningsengagemang för att öka folkbildningen kring Tierps historia.

Årets arbetsstipendiat – Maria Friberg

Nytt för 2018 är arbetsstipendiet för konstnärlig verksamhet. Arbetsstipendiet har som syfte att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Motivering

Fotografen och bildkonstnären Maria Friberg tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet för att genomföra ett konstprojekt som innebär ett möte mellan modern teknik och traditionellt hantverk. Arbetet ska presenteras i Tierps kommun.

Maria Friberg (f. 1966) är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och finns representerad i konstsamlingar som National Museum of Women in the Arts, Washington, Brooklyn Museum of Art, New York, Kiasma, Helsingfors och Statens konstråd. Hon arbetar ofta med teman som identitet, genus och sociala hierarkier samt människans relation till naturen. Hennes offentliga verk finns bl.a. att se på Hasselblad Center i Göteborg, IKEA i Tel Aviv och i styrelserummet på Handelshögskolan i Stockholm.

Maria Friberg är sedan 2017 verksam i Berg, Tierps kommun, och Stockholm.

Genom projektet vill Maria Friberg arbeta med återvinning, konst, genus- och tidsfrågor.

Stipendiesumman är 50 tkr.

Miljöpristagare – Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Miljöpriset är avsett att stödja och uppmuntra engagerade föreningar, organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser m.fl. för att uppmärksamma och stimulera kreativitet på miljöområdet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller till en förbättrad livsmiljö. Prissumman är 15 tkr.

Motivering

Årets miljöpris 2018 tilldelas föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel.
Föreningen har genom sitt engagemang kring bl.a. Tegelsmoraleden och Framtidsdagen i Örbyhus 2017 visat ett brett perspektiv kring miljö- och hållbarhetsarbete. Genom det nya projektet med Local Food Nodes har de också förenklat köp av lokalproducerad mat.