• 2021-09-23 - Information om coronaviruset

 • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

 • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

 • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

 • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

 • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

 • 2021-05-25 - Företagsklimatet lidande i pandemins fotspår

 • 2021-05-17 - Förskolerektor i Tierp bland framtidens kvinnliga ledare

 • 2021-05-07 - Pandemihjältar kan rädda liv och hälsa

 • 2021-04-16 - KF i korthet 7 april 2021

NYHET Bo, trafik och miljö

Undersökningsytan fotad från nordöst. Under grässvålen väntar tusenåriga lämningar på att åter få se solens ljus. Foto: Arkeologikonsult.

Arkeologiska utgrävningar vid Siggbo – med visningar för allmänheten

Sedan slutet av augusti finns arkeologer från företaget Arkeologikonsult på plats i Tierp för att genomföra en slutundersökning i Siggbo. Vid den förundersökning som gjordes 2017 påträffades boplatslämningar från framförallt äldre och yngre järnålder i området. Under de pågående utgrävningarna erbjuder Arkeologikonsult allmänheten att ta del av fynden genom guidade visningar av området. 

Majoriteten av de lämningar man fann 2017 bedömdes komma från en eller möjligtvis två gårdar som kan dateras till romersk järnålder och folkvandringstid (ca 0–550 e.Kr) men inslag av både äldre och yngre lämningar påträffades. Bland annat hittades en medeltida lågtemperaturugn som möjligtvis använts till att rosta humle för ölproduktion.

Ett av målen med den avslutande undersökningen är att försöka utreda om det rör sig om en eller två samtida gårdslägen och även försöka förstå hur dessa tillkommit, avvecklats och förändrats över tid.

Den rådande tidsperioden för boplatsen var en turbulent tid inte bara i Sverige utan i större delen av Europa med stora folkförflyttningar och ett Romerskt Imperium som knakade i fogarna. I det lilla Sverige ser vi efterdyningarna av de här världs­omvändande händelserna, då man inte på något sätt var isolerad här uppe i norr utan hade starka kontakter med när och fjärran.

Visningar för allmänheten

Arkeologikonsult erbjuder under de pågående utgrävningarna allmänheten att vid två tillfällen gå med på guidade visningar i området. Vid dessa tillfällen visar man bland annat de eventuella fynd som gjorts på platsen och berättar hur de jobbar med utgrävningarna.

Följande datum och tider erbjuds guidade visningarna:

 • Torsdagen den 13 september kl 18.00
 • Söndagen den 16 september kl 12.00

Samling vid Liljevägen, intill arkeologernas arbetsbod.