Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Begränsad framkomlighet vid ny korsning Industrigatan/Gävlevägen

Tierps kommun bygger i samarbete med Trafikverket om infarten till centrala Tierp vid korsningen Industrigatan/Gävlevägen, ett arbete som pågår under sommaren. I samband med anläggning av en stor refug under vecka 29, begränsas framkomligheten tillfälligt eftersom endast ett körfält kommer att vara öppet.

Trafiksignaler sätts upp under ombyggnadstiden för att värna om säkerheten för både trafikanter och alla som arbetar på platsen. Beläggningsarbeten planeras till vecka 30.

Ta gärna alternativa färdvägar. Målsättningen är att trafiken åter flyter i båda riktningar efter vecka 30 samt att det ska ske så lite trafikstörningar som möjligt för dig som trafikant.

Förändringen är nödvändig för att ge ett växande Tierp med nya industriområdet Siggbo företagspark en bra och säker väganslutning. I samband med ombyggnationen kommer även tillgängligheten för cyklister och fotgängare att förbättras i hela området, i form av nya gång- och cykelvägar.

Här kan du läsa mer om förändringarna vid platsen.