• - Ansök om stipendier till skolelever

  • - Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Det är dags för höstmarknad!

  • - Gävlevägen — begränsad framkomlighet

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

  • - Har du finsk anknytning?

  • - Meröppet på biblioteken

  • - Nu ska alléträden beskäras

  • - Avstängd gång- och cykelväg

  • - Rapportera fynd av tallolja vid kusten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Plats på scen för Tierps kommun i samband med den nationella avslutningskonferensen.

Plats på scen för Tierps kommun i samband med den nationella avslutningskonferensen.

Beröm till Tierps "Mer för fler-arbete"

Medverkan i riksprojektet Mer för fler – för att ge kulturaktiviteter bättre spridning – har gett många goda erfarenheter för Tierps kommun.

Tierp fick också som en av några utvalda deltagare uppmärksamhet och beröm för sin aktiviteter, när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, avslutade och summerade projektet med en konferens i januari 2019.

Bakom projektet Mer för fler finns SKL tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet. Satsningen under 2017-18 syftade till att försöka nå de många individer och grupper i samhället som inte tar del av bibliotekens och kulturskolornas utbud.

Totalt har 32 kommuner i varierande storlek deltagit i Mer för fler. Tierp sticker ut med sin projektinriktning på några sätt.

– Vi antog utmaningen genom att fokusera på kransorterna och filialbiblioteken. Det säger kultursekreterare Martyna Olszowska.

Det skedde genom att delta och synas, exempelvis på julmarknaden i Karlholm eller genom en träff kring lokal historia.

– Träffen var en mycket bra aktivitet som lockade ett 80-tal personer, säger hon.

Många lärdomar

Martyna Olszowska beskriver som en väsentlig framgångsfaktor att låta verksamhetens (kultur och fritid) ledningsgrupp spela en viktig roll i vilka medarbetare som skulle jobba med Mer för fler.

– Vi lyckades hålla ihop oss bra och lärde mycket av varandra, även om exempelvis biblioteken och kulturskolan i vardagslag jobbar på ganska olika sätt, fortsätter hon.

Många lärdomar har också fångats upp i möten och intervjuer med allmänheten, som vilka begränsningar mot deltagande de upplever i dag, vad som kan öka jobbpendlares kulturdeltagande, hur lokal- och civilsamhället ska kunna använda kommunens kulturlokaler mer än i dag, exempelvis genom flexibla öppettider.

– Nu skapar vi Kulturhuset Möbeln i Tierp. Då är det viktigt att biblioteksfilialerna blir och uppfattas som lokala kulturhus på kransorterna.

Guide till innovation

Att använda Innovationsguiden har gett andra nyttiga erfarenheter. Det är en metod och verktygslåda som varit central i projektet. Guiden utgår från användarens behov och upplevelser. Den har tidigare framför allt använts med inriktning på välfärdstjänster och –utmaningar inom socialtjänst, vård och omsorg.

– Mer för fler var första gången som innovationsguiden användes på kulturområdet, säger Martyna Olszowska.

– Och för oss innebär arbetet med innovationsguiden en positionsförändring. I stället för att tänka centralt, med perspektiv från huvudbiblioteket, gick vi ut till kransorterna och till låntagarna.

Arbetet fortsätter

Avslutat projekt innebär inte stopp för arbetet, tvärtom. Nu ska lärdomarna från innovationsguiden fortsätta användas. Och med pengar från kulturrådet ska biblioteksfilialerna gradvis öppnas för boklån, även på udda tider och då personal inte är på plats.

– Det är mycket teknik och en hel del logistik. Upphandling är genomförd och nu pågår förberedande arbete, berättar Martyna Olszowska.