• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Klubba KF KS

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 29 nov 2016

Några av de beslut som fattades vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november.

Försäljning av Vallskoga

Tierps kommun säljer Vallskoga förskola till Tierps Kommunfastigheter AB. Förskolan stängdes efter att en utredning av inomhusmiljön har visat att byggnaden inte går att vistas i. Att renovera skulle bli för dyrt. Försäljningen till det kommunala fastighetsbolaget gör det möjligt att gå vidare med arbetet att riva den utdömda förskolan och bygga nytt. Affären följer pågående projekt att göra Tierps Kommunfastigheter AB till ägare av flera av kommunens fastigheter.

Nya villkor för företagarpris

Villkoren för juryns sammansättning och för de stipendier som utgör pris till årets företagare i olika kategorier har ändrats. Ändringen är gjord för att anpassa till en förändrad verklighet, där den lokala företagarföreningen utvecklats genom att bilda NIS – Näringsliv i samverkan – och där även företagarföreningen i Örbyhus, Tobo och Vendel ingår.

Riktlinjer för marknadsföringsbidrag

Nu har kommunen riktlinjer för på vilka villkor föreningar kan få marknadsföringsbidrag. Därmed blir det tydligare vad bidraget ska användas till, vad kommunen förväntar sig som motprestationer i form av marknadsföring och vilka föreningar som kan få del av bidraget. Riktlinjerna klargör bland annat vad som räknas som ”elitnivå” inom olika idrotter. Bidraget ska underlätta för de föreningar som tävlar i högre divisioner.

Gymnasieskolan utvecklas till läsåret 2017/18

Utbudet av gymnasieprogram vid Högbergsskolan förändras inte till läsåret 2017/18. Däremot har kommunstyrelsens beslutat om flera utvecklingsområden. Ett är att skolan från och med höstterminen 2017 ska erbjuda en lärlingsutbildning med handelsinriktning i samverkan med vuxenutbildningen. Ett annat är att Högbergsskolans elever ska kunna göra estetiska tillval med kurser i samverkan med Kulturskolan. Ett tredje är uppdraget till kommunens utbildningschef att utarbeta underlag för att skapa ett yrkescentrum vid gymnasiet. Det underlaget ska vara klart till utskottet barn och ungdom senast i juni 2017.

Ny utskottsordförande

Viktoria Wennberg (S) tar från och med årsskiftet över uppdraget som ordförande i utskottet arbete och omsorg, efter partikamraten Pia Wårdsäter. Samtidigt lämnar hon sin nuvarande plats i utskottet samhällsbyggnad. Viktoria Wennberg har en rad andra kommunala förtroendeuppdrag. Hon sitter bland annat i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.