• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

 • - Dags att göra skolvalet

 • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

 • - KF i korthet den 13 december 2022

 • - KF i korthet 8 november 2022

 • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

 • - Drop-in café för anhöriga

 • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

 • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

 • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 4 december

Kommunstyrelsen i Tierp beslutade vid sitt sammanträde den 4 december att utöka programutbudet på Högbergsskolans gymnasium.

Beslutet innebär att Tierps gymnasieskola från och med höstterminstarten 2019 ska erbjuda programmen VVS och fastighet samt handel och administration. Utbildningarna ska erbjudas i lärlingsform. Denna form gör det möjligt att starta programmen även med relativt små utbildningsgrupper. För lärlingsutbildningar finns det särskilda statsbidrag, som bland annat ska användas för att betala de arbetsplatser som ställer upp med handledare. En stor del av lärlingsutbildningarna genomförs som arbetsplatsförlagt lärande ute hos lokala företag. Gymnasieskolans breddning möter efterfrågan från lokalt näringsliv och servicenäringar. Inga förändringar görs av de program som redan finns på Högbergsskolan.

Tar över vägansvar

Tierps kommun övertar ansvaret för Stationsvägen i Örbyhus från Trafikverket. Initiativet kommer från verket och ska underlätta kommunens arbete med utveckling av stationsområdet till en bättre plats för pendlare oavsett om de går, cyklar eller åker bil.

Skolchef utsedd

Tierps kommun är huvudman för utbildningsverksamheten i sitt område. För att följa ett krav som införs i skollagen från den 1 januari 2019 beslutade KS att utse utbildningschef (Jon-Erik Egerszegi) till skolchef. Beslutet innebär inga förändringar för dennes uppdrag eller för skolorna och har heller inga ekonomiska konsekvenser. Skolchefen ansvarar för att kommunens utbildningsverksamhet följer alla lagar och författningar i det statliga regelverket för samtliga skolformer.

Val till rådet för funktionshindradefrågor

 • Förtroendevalda politiker: Lotta Carlberg (C) ordförande, Åsa Sikberg (M) och Erica A Wallin (S)
 • Ledamöter från organisationer : Anna-Stina Larsson (FUB), Annette Thorell (HRF), Per-Åke Moberg (Neuro) och Karin Jansson (Astma-Allergi)
 • Ersättare: Lillemor Larsson (SRF), Lisbeth Lissborg (Diabetesföreningen), Therese Netzell (RSMH)
  Barbro Forsman (Reumatikerförbundet)

Val till Pensionärsrådet

 • Förtroendevalda politiker: Åsa Sikberg (M) ordförande, Helén Jaktlund (C), Sarah Näslund (L), Viktoria Söderling (S) vice ordförande och Urban Blomster (V)
 • Ledamöter från organisationer: Gert Berlin (PRO), Göran Humling (PRO), (Marianne Pettersson (PRO), Barbro Lindkvist (SPF seniorerna), Maud Karman (SPF seniorerna) och Gunnar Thollander (RPG)

Val Erik Sahlström-Institutet och Ängskärs anläggningsråd

 • Stiftelsen Erik Sahlström-Institutet får Anna Ahlin (C) som representant från Tierps kommun.
 • Arbetet i Ängskärs anläggningsråd under Upplandsstiftelsen kommer för Tierps kommuns räkning att följas av Joachim Stormvall (MP) och Gunnar Jansson (S).

Alla val i protokollet

Ytterligare ett stort antal val genomfördes. De gällde kommunens representanter till olika samverkansorgan och förbundsstämmor. Dessa övriga val och KS-besluten i sin helhet finns i protokollet som publiceras på tierp.se. Det återstår för kommunfullmäktige att välja personer till andra förtroendeposter, bland annat kommunrevisorer, nämndemän vid Uppsala tingsrätt (förlängning), ledamöter i lönenämnd, IT-nämnd, valnämnd, räddningsnämnd, krisledningsnämnd, överförmyndarnämnd. De valen kommer att genomföras vid kommunfullmäktige den 18 december.