• 2019-09-19 - Kommunfullmäktige i korthet

  • 2019-09-16 - Centralskolans kök till Malmö med pris i sikte

  • 2019-09-16 - Alla tåg borde stanna i Mehedeby

  • 2019-09-14 - Wesslandia 50 år

  • 2019-09-11 - Hållnäs tar täten i ÖP-dialog

  • 2019-09-10 - Kommunstyrelsen i korthet 3 september 2019

  • 2019-09-10 - E-tjänst gör ansökan effektivare

  • 2019-09-09 - Unikt läge: alla födda -03 i utbildning

  • 2019-09-06 - Pendlarparkeringen i Örbyhus stängs av för att bli klar

  • 2019-09-05 - Registrera din vattenbrunn och få bättre skydd

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Beslut om omorganisation av skolor i Tierp dröjer

Politiskt beslut om en genomgripande förändring och omorganisation av skolorna i Tierps kommun skjuts fram till december.
Det beslutade utskottet barn- och ungdom vid senaste sammanträdet 15 maj.

Utskottet beslutade att skicka frågan tillbaka till utbildningsverksamheten med begäran om ett nytt och bättre förankrat beslut. Vid utskottets sammanträde fanns ett förslag om flera förändringar. De största – i Tierps köping – skulle innebära att elever i årskurs 7-9 koncentreras till Aspenskolan, samtidigt som Centralskolan renodlas som F-6-skola. Omorganisationens övergripande syfte är att lyfta skolresultaten i Tierps kommun.

Tydligare inriktning

En tanke med årskursindelningen mellan Aspenskolan och Centralskolan är att skolan för de yngre eleverna tydligt skulle inriktas på grunduppdraget att lära eleverna läsa, skriva och räkna. Den andra skolan för de äldre eleverna skulle tydligare än i dag inriktas på att eleverna ska nå god måluppfyllelse och full gymnasiebehörighet.

Denna skolindelning skulle även vara i linje med den nya läroplanens tydligare stadieindelning, bidra till ökad ämneskompetens, samt till att locka och behålla legitimerade lärare.

Aspenskolan har tidigare varit skola med högstadium och med närliggande Högbergsskolans gymnasium skulle en renodlad högstadieskola kunna utvecklas till något av ett Campus Högbergs, något som fanns med i tanken när förslaget till omorganisation presenterades i UNT den 12 maj 2019.

En ny skolindelning i Tierps köping är bara en del i det ursprungliga förslaget som även omfattade förändringar i rektorsorganisationen och förstärkt elevhälsa.

Begär nytt förslag

Utskottet barn och ungdom beslutade vid majsammanträdet att inte gå vidare med förslaget utan att begära ett omarbetat förslag från utbildningsverksamheten. Utskottet begär bland annat att rektorer, skolpersonal, skolledningar och elever ska vara delaktiga i arbetet med ett nytt förslag. Vidare att arbetet bland annat ska inriktas på och fundera över likvärdig skola, modeller för resursfördelning, stadieindelning, effektiv användning av skollokaler, att säkra tillgång till behöriga lärare med mera. Utskottet poängterar i sin återremiss behovet av samverkan mellan högstadieklasser och Högbergsskolans gymnasium, samt pekar på ett möjligt behov av nya skolenheter som följd av planerat nytt bostadsområde i Siggbo.

Utskottet vill ha ett nytt skolförslag senast till sitt decembersammanträde.

Fakta. Rapport för belutsunderlag

I politikernas beslutsunderlag ingår en omfattande rapport med detaljerad genomgång och analyser av elevunderlag, lärarbehörighet, kunskapsutveckling, elevkostnader, elevnöjdhet uttryckt som upplevd trygghet, frånvaro, tillgång till elevhälsa med mera. Rapporten visar likheter och skillnader mellan kommunens skolor sett till dessa olika och andra parametrar. En stor del av rapporten ägnas genomförda analyser av styrkor, svagheter och möjligheter i Tierps skolor, som är en del i ett pågående skolutvecklingsprojekt.