• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Besöksförbudet hävt - men fortsätt gärna besöka dina anhöriga online

Smittspridningen ökar så tänk till extra noga innan du besöker din släkting på ett särskilt boende!
Det uppmanar Helena Carlsson, verksamhetschef för vård och omsorg i Tierps kommun.

1 oktober hävs besöksförbudet på landets särskilda boenden. Trots att det är på inrådan av Folkhälsomyndigheten så är Helena Carlsson bekymrad – samtidigt som hon framhåller att personalen gör allt för att säkra besöken.

– Vi ser en ökad samhällsspridning igen och alla behöver ta sitt ansvar och resonera kring vilka besök som verkligen behöver göras på plats, säger Helena Carlsson.

Hon berättar att de har tagit fram nya besöksrutiner. Besöken måste bokas i förväg. Dessutom kommer de att dokumentera noga vilka som är besökarna för att kunna smittspåra om en smitta upptäcks på ett boende.

Samtliga särskilda boenden i Tierps kommun har varit förskonad från smitta. Helena Carlsson framhåller att personalen har gjort ett fantastiskt arbete under detta ansträngda läge med att ändra arbetssätt för att minimera smittspridning. Dessutom har mer personal satts in vilket har möjliggjort att de äldre kunnat genomföra mer aktiviteter på boendena. Enhetschefen har gjort individuella bedömningar utifrån förordningen om besöksförbud för att så långt som möjligt tillgodose besöksbehoven hos de äldre.

– Vid palliativ vård och när vi sett att det funnits ett behov utifrån psykisk ohälsa så har vi gjort en individuell bedömning, säger Helena Carlsson som vill lyfta att det finns andra alternativ till ett besök.

– Vi har Ipads och digitala verktyg där vi kan hjälpa de äldre så de kan prata med sina anhöriga online.

 

Fakta. Rutiner vid besök

Alla besök ska bokas, det görs under kontorstid hos enhetschef vid respektive boende Länk till annan webbplats..

Krav på tidsbokning gäller även för helgbesök.
1-3 besökare vid varje besökstillfälle.
Personal möter och ledsagar in och ut. Inga besökare får röra sig fritt i lokalerna.
Besökare ska följa personalens instruktioner om handtvätt och hygien.
Besökare får visir som ska användas under hela besöket.
Alla besök sker i den boendes lägenhet, inga besök i allmänna utrymmen är tillåtna.
Besökare får inte delta i boendets aktiviteter eller måltider.
Eventuellt fika eller liknande får ordnas av besökare och boende i respektive lägenhet.
Besökare ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gällande smittorisk, riskgrupper med mera.
Besökare ska lämna skriftlig uppgift på vilka som deltagit i besöket, som underlag för eventuell smittspårning.