• 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

  • 2020-07-01 - Ny portal för annonsering av offentliga upphandlingar

  • 2020-06-26 - Nya brygglägen lyfter kanotled

  • 2020-06-25 - Håll huvudet kallt när det är varmt

  • 2020-06-24 - Bra sysselsättning går hand i hand med hållbarhet

  • 2020-06-22 - Nya naturvårdsprojekt i Tierps kommun

  • 2020-06-18 - Kultur når äldreboenden trots Covid-19

  • 2020-06-17 - Högt tryck på bygglovskontoret

  • 2020-06-15 - E-tjänst för träd på kommunal mark

  • 2020-06-12 - Statsbidrag till att motverka segregationen

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Linda Söderman är legitimerad arbetsterapeut och projektledare för brukarundersökningen.

Brukarundersökning ska ge svar på hur verksamheten för funktionshindrade kan förbättras

Funktionshindradeomsorgen inom Tierps kommun genomför en brukarundersökning under oktober månad. De personer som har daglig verksamhet, personlig assistans eller bostad med särskild service blir erbjudna att svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. Resultatet kommer sedan användas för att förbättra verksamheten.

– För att så många som möjligt ska kunna svara på enkäten finns frågeassistenter till hjälp för dem som behöver stöd i besvarandet, berättar Linda Söderman som är arbetsterapeut och projektledare.

Frågeassistenterna ska vara neutrala och arbetar inte i den verksamhet som enkäten gäller. Varken anhöriga eller personal på berörd verksamhet ska hjälpa brukaren att svara på enkäten.

– På så vis kan det som enskild brukare vara lättare att säga vad man tycker, förklarar Linda Söderman.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Enkäten kan besvaras på dator, surfplatta, smarttelefon eller papper. Den går att få med och utan bildstöd. På dator, surfplatta eller telefon kan man även få frågorna upplästa (talstöd).

Enkäterna för de olika verksamheterna har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram. Svaren är anonyma och resultatet presenteras på verksamhetsnivå, det vill säga samlat för respektive daglig verksamhet, personlig assistans, gruppbostad och servicebostad.

Det här är andra året Tierps kommun genomför SKL:s brukarundersökning inom daglig verksamhet, gruppbostad och servicebostad.

Är du anhörig eller intresserad av att veta mer om brukarundersökningen är du välkommen att kontakta Linda Söderman: 0293-21 86 37, linda.soderman@tierp.se