• 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

  • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

  • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

  • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

  • 2020-07-15 - Tyck till om utvecklingen av Örbyhus centrum

  • 2020-07-09 - Vendelbadet: Öppning för utomhusbad 2021

  • 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

  • 2020-06-26 - Nya brygglägen lyfter kanotled

  • 2020-06-25 - Håll huvudet kallt när det är varmt

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

P-skiva

Den 1 april införs P-skiva i centrala Tierp

Snart kommer alla som parkerar i de centrala delarna av Tierp att behöva P-skiva. Det kommer att gälla på parkeringsplatser som är avgiftsfria och tidsbegränsade från och med den 1 april 2019. Pendlarparkeringarna berörs inte.

-Vi vill förbättra trafiksäkerheten men också framkomligheten för oskyddade trafikanter genom att leda bort billister från de centrala delerna där vi har gång- och cykelstråk, säger Julia Cederstrand, samhällsplanerare för trafik och infrastruktur i Tierp.

Vilka parkeringar gäller det?

Innan införandet kommer tilläggsskyltar att sättas upp där P-skiva behövs. De parkeringar som är berörda kommer att ha någon av de tre olika tidsangivelserna på 30 minuter, två timmar eller fyra timmar.

En karta med alla parkeringar som kräver P-skiva kommer att finnas på hemsidan så snart alla tilläggsskyltar är monterade. P-skiva kommer endast att krävas dagtid måndag till fredag.

Handlare och näringsidkare som är berörda av den förändrade parkeringsregeln är informerade. Ett annat syfte med införandet av P-skiva är att förbättra för just handeln i Tierp, så parkeringar som är avsatta för kunder inte är upptagna en hel dag.

Andra parkeringar

Vad som gäller vid parkering på andra ställen i Tierp eller utanför tätorten finns att läsa mer om i kommunens lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.