• 2020-09-24 - Hålla avstånd allas ansvar 

  • 2020-09-23 - Tierp fortsätter uppåt i rankning

  • 2020-09-22 - Ansök om stöd för din idé

  • 2020-09-14 - Ny portal för annonsering av offentliga upphandlingar

  • 2020-08-27 - Klarare kring ny bredbandsaktör

  • 2020-08-13 - Fler elever väljer att studera på Högbergsskolan

  • 2020-08-13 - Brandförsvaret avråder från eldning

  • 2020-08-11 - Nytt övergångsställe vid Centralskolan

  • 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Digital skärm ersätter bild på jobbare

Det stora fotot på Möbelns fasad har under våren plockats ned för att ge plats åt en stor digital skärm. För nyhets- och annonsskärmen står Upsala Nya Tidning, UNT, som även sköter underhåll, service och reparationer.

Tierps kommunfastigheter AB har i avtal gett UNT rätt att använda fasadplatsen. Fastighetsbolaget får betalt i form av viss exponeringstid på skärmen, för att sprida information om sig och Tierps kommun. Skärmbilden växlar mellan nyheter, reklam och information från tidig morgon till omkring midnatt.

Det bearbetade fotot som satt på skärmens plats sattes upp i maj 2010. Bilden på några arbetare under en fikapaus i Möbelfabriken eller i arbete ute hos någon kund togs troligen på 1960-talet. Den var en del i något tänkt att bli en större konstnärlig utsmyckning av Möbeln. Konstnärerna Anna Kindgren och Carina Gunnars stod för fotobearbetningen och samverkade i arbetet bland annat med estetelever på Högbergsskolan. Deras ursprungliga förslag innehöll ytterligare två fotoförstoringar, samt en emaljskylt med kommunens logotyp. Avsikten var att visualisera både byggnadens historia och dess moderna användning. Av kostnadsskäl bantades projektet till endast bilden på arbetarna. Det pedagogiska sidoprojektet med gymnasieeleverna utmynnade i fler förslag som inte heller fick plats i konstbudgeten för allaktivitetshuset – exempelvis en jättesoffa med jättekudde för att ge utemiljön ett lyft.

Den nedtagna bilden på jobbarnas fikapaus vilar i väntan på Möbelns förvandling till kulturhus. Där kommer den att finna sin plats som del av de inre utsmyckningarna.

Läs mer om ombyggnationen av Möbeln: "Mer möten i Möbeln med ny entré"