• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

 • - Dags att göra skolvalet

 • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

 • - KF i korthet den 13 december 2022

 • - KF i korthet 8 november 2022

 • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

 • - Drop-in café för anhöriga

 • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

 • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

 • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nygammal kanotled i Tämnarån, ett pågående Leaderprojekt i Tierps kommun. Foto: Emelie Runfeldt

Digital workshop 16 mars inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven

Välkommen att delta i en digital workshop där du som företagare, föreningsmedlem eller kommunal tjänsteperson eller -politiker möts digitalt för att prata om vilka behov och möjligheter som finns för en attraktiv kommun och dess landsbygd. Det är snart dags för en ny programperiod 2023-2027 inom Leader och dina synpunkter är viktiga för det kommande strategiarbetet. 

Lotta Heimersson från Leader Nedre Dalälven guidar oss genom vad Leader och Leaderprojekt är och vilka möjligheter som lokalt ledd utveckling kan bidra till.
Vi får också ta del om goda exempel på Leaderprojekt som genomförts under denna programperiod.

Under kvällen kommer vi att i mindre grupper diskutera följande:

 • Vilka behov och möjligheter finns — lokalt i din bygd i Tierps kommun som helhet och dess landsbygd speciellt?
 • Var saknas det resurser idag,?
 • Var kan Leader göra störst skillnad?
 • Vad behövs lokalt där du är aktiv?

Om du ska representera exempelvis en förening, diskutera gärna dessa frågor med de övriga innan den 16 mars.

Fakta om kvällen

Arrangör: Tierps kommun i smarabete med Leader Nedre Dalälven

Dag och tid: tisdag 16 mars kl 18:30-20:00. Du kommer kunna logga in från 18:15 för teknikkoll.

Plats: Föreläsningen sker digitalt via verktyget Zoom. Du kan delta via dator, surfplatta eller mobiltlelefon. Om du använder din mobiltelefon behöver du ladda ner Zoom-appen i förväg.

Anmälan: senast fredag 12 mars via anmälningsformuläret nedan. Efter anmälan får du en länk till den digitala workshopen.

Välkommen!

Har du frågor? Kontakta Lena Wänkkö, 0293-21 86 26


Leader – en metod för lokal utveckling

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål.

Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang.

Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Läs mer om Leader Nedre Dalälven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsformulär

För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Pdf, 173 kB. (Pdf, 173 kB)

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 mars klockan 23.30.