• 2021-01-20 - Varning för bedrägeri

 • 2020-12-23 - Information om coronaviruset

 • 2020-12-22 - Tierp stänger ner

 • 2020-12-16 - Bra tillväxt hos företagen i Tierps kommun

 • 2020-12-10 - Tätortsnära betesmarker för nötkreatur i Örbyhus

 • 2020-11-30 - Bekräftad smitta inom vård och omsorg
  Avstå från besök för att hejda spridning


 • 2020-11-26 - Tierps kommun har bytt telefonisystem

 • 2020-11-17 - Gemensamt arbete för en tryggare miljö

 • 2020-11-13 - KF i korthet 3 november 2020

 • 2020-11-09 - Nya cykelparkeringar med tak klara vid Örbyhus station

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Lägereld

Eldningsförbud på grund av hög brandrisk i Uppsala län

Från och med klockan 12 på torsdagen den 11 juni råder det eldningsförbud i hela Uppsala län. Det har Länsstyrelsen beslutat.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Det gäller allt från eldning och grillning med ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar med mera. Anledningen till restriktionen är att det råder en hög brand- och spridningsrisk i skog och mark. Beslutetet har fattats i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av prognosunderlag från SMHI.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.