• 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

  • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

  • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

  • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

  • 2020-07-15 - Tyck till om utvecklingen av Örbyhus centrum

  • 2020-07-09 - Vendelbadet: Öppning för utomhusbad 2021

  • 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

  • 2020-06-26 - Nya brygglägen lyfter kanotled

  • 2020-06-25 - Håll huvudet kallt när det är varmt

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Lägereld

Eldningsförbud på grund av hög brandrisk i Uppsala län

Från och med klockan 12 på torsdagen den 11 juni råder det eldningsförbud i hela Uppsala län. Det har Länsstyrelsen beslutat.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Det gäller allt från eldning och grillning med ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar med mera. Anledningen till restriktionen är att det råder en hög brand- och spridningsrisk i skog och mark. Beslutetet har fattats i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av prognosunderlag från SMHI.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.