• 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

  • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

  • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

  • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

  • 2020-07-15 - Tyck till om utvecklingen av Örbyhus centrum

  • 2020-07-09 - Vendelbadet: Öppning för utomhusbad 2021

  • 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

  • 2020-06-26 - Nya brygglägen lyfter kanotled

  • 2020-06-25 - Håll huvudet kallt när det är varmt

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Samhällsplanerare Julia Cederstrand berättar att det finns ett behov av cykelvägar i alla orter inom Tierps kommun.

Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

Invånarna i Tierps kommun önskar fler gång- och cykelvägar, samt säkrare låsanordningar och belysning vid cykelställen. Det visar den enkätundersökning som Trafikkontoret vid Tierps kommun har genomfört.

 – Vi måste möjliggöra så att fler kan gå och cykla i samhället, säger Julia Cederstrand, samhällsplanerare på Tierps kommun.

Trafikkontoret har under våren genomfört en medborgarundersökning för att lyssna in hur behovet ser ut hos invånarna gällande gång- och cykelanvändandet. Detta för att kunna ta med resultatet in i framtida planeringar av infrastrukturen. Julia Cederstrand, samhällsplanerare vid Trafikkontoret, förklarar att idag är infrastrukturen byggd efter bilen som norm.

– Så fort vi bygger en cykelparkering så blir den full. Det finns en efterfrågan om vi ser till att underlätta för invånarna att cykla och gå istället för att ta bilen, säger Julia Cederstrand.

Nära 200 invånare har svarat på enkäten – främst boende i Örbyhus och Tierp. Den främsta frågan att besvara var ”Vad är viktigast för att du ska gå eller cykla mer inom tätorten?”. Resultatet visar på att fler gång- och cykelvägar är den absolut viktigaste åtgärden. Därtill cykelställ med tak och belysning. Inom ytterområdena har trafiksäkerheten varit en av de viktigaste.

Resultaten presenteras nedan under respektive ort. Mehedeby finns inte med då inga svar har inkommit från invånare på orten.

Tierp

Månkarbo

Tobo

Örbyhus

Söderfors

Skärplinge

Karlholm