• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Företagsklimatet lidande i pandemins fotspår

Svenskt Näringslivs enkät gällande företagsklimatet visar att betyget från 92 av företagarna i kommunen minskade med -0,2.

Det finns flera faktorer som kan ha spelat in på varför kommunen fick sämre resultat än året innan. En anledning kan vara avsaknaden av fysiska möten. Det har gjort att många tycker det är svårare med möten nu när det ska vara digitalt.

– Jag vet att många företagare önskar vår fysiska kontakt och besöken vi hade före pandemin, något som vi och alla medarbetare prioriterade högt men om tyvärr ställdes in, säger Lars Ingeberg, näringslivschef på Tierps kommun.

Stängd reception i kommunhuset tros också vara en faktor. Då bara förbokade möten eller att använda ringklockan utanför har varit möjligt vilket har inneburit att det som tidigare varit lättillgängligt nu inte längre är det.

Kommunen har under våren bjudit in företagarrepresentanter till utvecklingsarbete inom främst upphandling och bygglov. Det är något som kommunen vet att de kan utveckla och bli bättre på tillsammans med kunderna. Under januari och mars pågick mycket arbete kring det och resultatet visar att det har blivit bättre på flera sätt med dialogen, bemötandet och förståelsen hos båda parter. Dock blev det inte klart förrän efter enkäten var ute.

– Till sist så har Tierp en god tillväxt vilket är positivt men samtidig svårt att hinna med när ärendemängden för bygglov ökar med cirka 40 procent, menar Lars Ingeberg.

I och med att många arbetar hemifrån under pandemin har den personliga kontakten och bemötande fått ge med sig.

– Nu fortsätter vi som tidigare med det vi är bra på och håller i och håller ut. Genom att lyssna och utveckla vårt företagsklimat tillsammans och att pandemin går mot sitt slut, säger Lars Ingeberg.