• - Så firas studenten 2022

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

  • - Pristagare för 2022 utsedda

  • - KF i korthet 5 april 2022

  • - Nu kommer vårmarknaden tillbaka

  • - Medborgare och företagare prisas under Framtidsgalan

  • - Nya alléträd i Karlholm

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Ann Pihlgren föreläste i Aspenaulan för förskolepersonal.

Förskolan får reviderad läroplan

En reviderad läroplan för förskolan – Lpfö 18 – träder i kraft den 1 juli 2019.

Lpfö 18 beskriver hur förskoleutbildningen ska bedrivas och består av de båda delarna ”värdegrund och uppdrag” samt ”mål och riktlinjer”. Den innehåller samma grunder som föregångaren Lpfö 98. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Till förändringarna hör exempelvis vissa omflyttningar och språkliga förändringar, som ska göra läroplanen lättare att läsa och hitta i.

Tydligare förväntningar

Språkliga förändringar syftar också till att det tydligare ska framgå vad läroplanens riktlinjer förväntar sig av förskollärare och arbetslag. Självklart används begreppet ”rektor” om förskolechef genomgående i den reviderade läroplanen.
Innehållet är anpassat till förändringar i skollagen, till andra regeländringar och med en bättre anpassning till läroplaner för andra skolformer. Till nya delar hör bland annat anknytning till barnkonventionen, hur barnskötare och övrig personal kan medverka i undervisningen, nya mål om ”förundran, bildning, fantasi och föreställningsförmåga” samt skrivningar om digitalisering.

Förberedelser i Tierp

Annica Lagman, skolformschef för förskolorna i Tierp, berättar att inspiration och stöd i olika former har varit viktiga inslag under terminen, för att bearbeta förändringarna i läroplanen.
– Det har varit diskussioner på arbetsplatsträffar, webbaserade självstudier/filmer och en föreläsning i aulan för all personal på Tierps förskolor.
Undervisande förhållningssätt i förskolan var temat, när filosofie doktor Ann Pihlgren (bilden) strax innan sommaren besökte Aspenaulan och personalens planeringsdag.
–Tillfällen för lärande finns i såväl planerade pedagogiska aktiviteter som när personalen fångar barnens spontana upplevelser som tillfällen för lärande, säger Annica Lagman.