• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Förskolan satsar på barnhälsa

Ett utvecklingsprojekt för barnhälsa ska ge den pedagogiska personalen i Tierps kommuns förskolor verktyg och bättre kunskaper för att kunna möta varje enskilt barns behov.

Projektet syftar till att göra förskolans utbildning tillgänglig för alla. Det pågår under 2017 som distansutbildning med pengar från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Långsiktigt mål är att utveckla ett metodiskt barnhälsoarbete, jämförbart med det elevhälsoarbete som skollagen kräver ska finnas från förskoleklass och uppåt men som inte är ett lagkrav i förskolan. Arbetssättet ska även bli en naturlig del i förskolans kvalitetsarbete.

Värderar förskolemiljön

I projektets fortbildning – egentligen två parallella utbildningar för resurspedagoger respektive specialpedagoger – ska deltagarna lära sig använda SPSM:s verktyg för att värdera sina förskolors sociala, pedagogiska och fysiska miljö, för att varje barn ska få bäst förutsättningar för sitt lärande. Föreläsningarna sker via Skype, med deltagarna i en lokal i Bäggeby och föreläsaren i Hudiksvall, ett upplägg med flera fördelar.

- Det ger möjlighet till självstudier, men vi har ändå valt att samla deltagarna till gemensamma möten, för att träffas och reflektera tillsammans, säger Annica Lagman.

- Varje utbildningstillfälle filmas, kan därför ses igen, eller av de som missat. Det är flippat klassrum upphöjt till tre. Och i det virtuella utbildningsrummet byggs efter hand upp en kunskapsbank, säger Kim Felth som är ansvarig projektledare.

- Utbildningsformen gynnar kollegialt lärande och ger nya perspektiv. Det säger Gunilla Johansson, förskolechef och den tredje medarbetaren i projektets styrgrupp.

En extra bonus är att föreläsaren Maria Lundmark, som grundat utbildningsföretaget Specialpedagoger online, tidigare har jobbat i Tierps förskolor och är väl insatt i de lokala förutsättningarna.

Förstärker plusfaktorer

Centralt i projektet är att utgå från, stötta och bygga vidare på den kompetens som redan finns i verksamheten och salutogent är ett viktigt värdeord. Det innebär att se och förstärka faktorer för god hälsa, framför att försöka bearbeta ohälsofaktorer.

- Se det goda och bygg på det, säger Annica Lagman.

- Hitta sätt att jobba förebyggande i stället för att släcka bränder. Det här ger oss hjälp att hitta det som är bra för att kunna ta med till andra situationer och att hitta gynnsamma pedagogiska strategier, säger Kim Felth.

Lika central är insikterna om att tidiga insatser för att utveckla goda pedagogiska miljöer sparar resurser längre fram, samt att god och trygg omsorg där varje individ blir sedd ger bra lärande.

Bättre ljud- och ljusmiljöer

Projektet grundar sig på en kartläggning av förskolornas fysiska, sociala och pedagogiska miljö och förutsättningar för lärande. Den visade störst förändringsbehov för den fysiska miljön, särskilt ljud och ljus, som ger effekter inte bara på lärsituationer utan även på förskolepersonalen med förhållandevis höga sjuktal i en tuff arbetsmiljö.

I augusti kommer berörd personal att informeras på en gemensam arbetsplatsträff, därefter ska projektets metod bli en del i ordinarie verksamhet. Det kan även bli aktuellt att söka mer bidrag från SPSM, för att kunna ge fler arbetslag samma utbildning.